dom-domstolene.jpg

Historisk regionsting i Region Midt vel overstått

Tirsdag 15. september 2020 gjennomførtes regionstinget i Region Midt.

Det var et historisk ting som tirsdag 15. september 2020 ble gjennomført i Region Midt. For første gang har tinget blitt avviklet som et digital ting.

Både styre og organisasjon var godt forberedt og hadde investert mye tid i opplæring og gjennomgang av rutiner. NBBF bisto med teknisk personell og NIF hadde stilt IT kompetanse til rådighet for gjennomføringen. Uansett ble det en rekke tekniske utfordringer underveis, som man må regne med, når man begir seg inn på ukjent område.

Tålmodige delegater, ett løsningsorientert teknisk personell og god møteledelse fra dirigent Arild Moe fra Olderlaget IF gjorde det likevel til et vel gjennomført regionsting for de 20 fremmøte delegater fra regionens klubber.

Utover de vanlige prosedyrer som hører seg til, herunder styrets årsberetning og godkjenning av regnskap, så ble det behandlet en rekke innkommende forslag, som blant annet tok for seg endringer i økonomiske forhold i kampreglementet, dispensasjon for bruk av overårige spillere i aldersbestemte serier og en diskusjon om opprykk til 1. divisjon, samt nye rutiner for påmelding til seriespill, innen budsjett ble fremlagt og godkjent.

Til slutt ble det valgt nytt styre for Region Midt. Her ble valgkomiteens innstilling vedtatt uten endringer.

 

Relevante dokument/linker: