Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Viktig informasjon om avlyste arrangementer i krisepakke 3
basketiskolen.jpg

Viktig informasjon om avlyste arrangementer i krisepakke 3

Klubben kan søke koronakrisepakke 3 for avlyste arrangementer i perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Norges Idrettsforbund publiserte i dag informasjon om koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner. Krisepakken gjelder for periode 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

 

Retningslinjer for kompensasjon ved avlyste arrangementer etter 1. november

Dersom et planlagt arrangementet over lengre tid ikke kan gjennomføres på grunn av myndighetspålagte restriksjoner, vil arrangør bli kompensert inntil 50 prosent. Arrangør vil her kompenseres for det som over tid har vært planlagt, men hvor man over tid også har vært klar over at arrangementet måtte avlyses. I søknaden skal man her krysse av avlyst arrangement. I de tilfeller hvor arrangementet var planlagt gjennomført, men måtte avlyses på kort varsel grunnet myndighetspålagte restriksjoner, kan arrangør være berettiget inntil 70 prosent kompensasjon.

 

Retningslinjer for de som ikke har søkt, og som kan få 70 prosent kompensert

Kompensasjon inntil 70 prosent ble satt fra 1. november for å stimulere til gjennomføring av aktivitet der dette var mulig.

Dersom aktivitetene likevel måtte avlyses på kort varsel på grunn av myndighetspålagte restriksjoner (lokalt eller sentralt), og som ikke kunne forutses da ordningen ble innført, kan arrangør søke om inntil 70 prosent kompensasjon. I søknaden skal arrangør i slike tilfeller krysse av for delvis gjennomført arrangement, selv om aktiviteten i sin helhet er avlyst på kort varsel.

 

Har du søkt kompensasjon for avlyst arrangement, som egentlig innfrir vilkårene for delvis gjennomført arrangement?


I slike tilfeller må arrangør sende en epost til postmottak@lottstift.no. I emnefeltet skriver man «Ny opplysning» og saksnummeret som søker fikk i bekreftelsen på søknaden.

Beskriv i fritekst hvordan aktiviteten faktisk var planlagt gjennomført, men hvor nye eller endrede restriksjoner nasjonalt eller lokalt gjorde at aktiviteten måtte avlyses på kort varsel. Lotteritilsynet vil vurdere redegjørelsen og eventuelt endre status for arrangementet til delvis dersom de aksepterer begrunnelsen.

I redegjørelsen kan arrangør eksempelvis vise til dokumentasjon for sen avbestilling av hall/arena, kursleder, trener, hotell eller reiser.

 

For å levere søknad eller finne mer informasjon om krisepakke 3 - se her på Lotteritilsynet sine nettsider.