Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Viktig info angående UNM 2021
lite.png

Viktig info angående UNM 2021

Grunnet covid-19 pandemien og kommunale smittevernstiltak er det nå vedtatt endringer rundt kvalifiseringsturneringene for U16 og U19 NM i 2021. Informasjonen under sendes også direkte ut til de aktuelle klubbene.

U16 og U19 KVINNER 

Som et resultat av at antall påmeldte lag i klasse U16 og U19 kvinner ikke overstiger 12 lag vil det ikke bli avholdt kvalifiseringsturneringer for disse klassene. U16 kvinner har totalt 11 påmeldte lag og U19 har totalt 10 lag påmeldt. Dette medfører at alle påmeldte lag i begge klasser er automatisk kvalifisert til UNM 2021. 

 

U16 MENN 

I klassen U16 menn vil det bli avholdt regionale kvalifiseringsturneringer i Region Vest, Region Øst og Region Midt. Som et resultat av at det bare er påmeldt et lag fra både Region Nord og Sør vil disse to lagene bli automatisk kvalifisert til UNM 2021. 

Med hensyn til kommunale smittevernstiltak i de forskjellige kommunene er det vedtatt at det skal brukes flere spilleflater/haller enn tidligere forespeilet i Region Øst. Ytterligere informasjon rundt hvilke haller som skal benyttes samt kampoppsett vil bli publisert i god tid før kvalifiseringen.  

 

U19 MENN 

Forbundsstyret har vedtatt som følge av covid-19 situasjonen at lag i denne klassen ikke skal foreta reiser mellom regionene. Som et resultat av dette vil det bli arrangert en alternativ kvalifiseringsturnering i Region Midt for de tre lagene som er påmeldt i regionen. Region Nord og Sør har kun et lag påmeldt i hver av regionene, noe som resulterer i at disse to lagene kvalifiseres automatisk til UNM i 2021.  

Med hensyn til kommunale smittevernstiltak i de forskjellige kommunene er det vedtatt at det skal brukes flere spilleflater/haller enn tidligere forespeilet i Region Øst. Ytterligere informasjon rundt hvilke haller som skal benyttes samt kampoppsett vil bli publisert i god tid før kvalifiseringen. 

 

SEEDING OG KVOTERING 

NBBF ønsker å hente inn informasjon om de respektive lagene som har meldt seg på UNM, i denne omgang for gutteklassen som skal spille kvalifisering. Vi åpner opp for at dere, trenerne, skal ha mulighet til å si deres mening om seedingen av lagene som del av turneringsoppsettet.  

Vi setter pris at dere fyller ut disse undersøkelsen innen kl. 24.00, søndag 15. november, slik at vi får publisert informasjon på basket.no i løpet av mandag 16. november.   

Link til spørreskjema for trenere:

U16 M ØST

U16 M VEST

U16 M MIDT

U19 M ØST

U19 M VEST

U19 M MIDT

Kvotering på deltakende lag for både U16 og U19 ble også behandlet av forbundsstyret og er fordelt slik:  

  • Region Øst – 6 lag 
  • Region Vest – 3 lag 
  • Region Midt – 1 lag 
  • Region Nord – 1 lag 
  • Region Sør – 1 lag