Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / VIKTIG APPELL - #idrettmotcovid19

VIKTIG APPELL - #idrettmotcovid19

Nå gjelder det å trumfe gjennom gode holdninger til smittevern, både på og utenfor idrettsarenaen!

President i NBBF, Jan Hendrik Parmann, ønsker å rette en viktig appell til samtlige medlemmer i norsk basket, som vi ber dere ta dere tid til lytte på. Vi ber dere også om å spre denne appellen og følge temaet opp i klubbmiljøene og lagene deres, og gjerne ellers også.Vi må gjøre vår samfunnsplikt, og være lojale mot alle smittevernsregler og råd som nå gis, også når vi ikke er på idrettsarenaen! Vi må aktivt skape en kultur der det er uakseptabelt å ikke etterleve disse kravene. På den måten kan vi bidra, sammen med idretten ellers, til at samfunnet får bedre kontroll på covid-19. Derved kan vi også bidra positivt til å få åpnet hele idretten raskest mulig, og få redusert på restriksjonene som nå dessverre er nødvendige.

La oss sammen ta et krafttak for å begrense smitten og skjerpe holdningene til smittevernskravene!

Etter initiativ fra Norges idrettsforbund og idrettspresident Berit Kjøll, er dette den første appellen i en «appellstafett» kalt #idrettmotcovid19, som skal gå mellom særforbundene tilknyttet Idrettsforbundet. Basketpresident Jan Hendrik Parmann utfordrer nå Norges Håndballforbunds president Kåre Geir Lio til å fortsette stafetten med en tilsvarende appell til alle våre håndballvenner, for så å sende stafettpinnen videre til en ny forbundspresident.

NBBF og NIF vil fremover fortsette holdningsskapende budskap og tiltak for å fremme #idrettmotcovid19.


Jan Hendrik Parmann
President - NBBF