Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Utstyrsordningen 2019
Basketball i nett 2015.jpg

Utstyrsordningen 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde for NIFs utstyrsordning. Søknadsfrist 4.mars 2020.

Spillemidler til utstyr 2019
Det er nå klart for en ny søknadsrunde for NIFs utstyrsordning og tildeling av spillemidler til utstyr kjøpt i 2019 (med fakturadato i 2019).

Søknadsfristen er 4. mars 2020.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finner du på NIFs veileder.

Søknad

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».
En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker».

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Adm.leder
  • Org.ansvarlig KL/BL.

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden (dette er nytt i år).

Følgende utstyr er det mulig å søke støtte for:

  • Rullestol til rullestolbasket
  • Minibasketkurver
  • Streetbasketkurver
  • Ordinære basketkurver
  • 24-sekunders tavle

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. 

Kontaktperson hos Norges Basketballforbund er Øivind Lundestad