Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Tilleggsdokumenter til Basketballtinget
Basketballtinget 2020 tilpasset (1).png

Tilleggsdokumenter til Basketballtinget

Det er avdekket at det ved en feil har falt ut to vesentlige forslag i tingdokumentene.

Det er avdekket at det ved en feil har falt ut to vesentlige forslag som forbundsstyret vedtok på styremøtet 2020-03 i mars. Dette beklager vi!
Forslagene finner dere her.

Ved fastsettelse av tingets dagsorden (sak 5), vil disse forslagene bli lagt frem med spørsmål om tinget likevel kan godkjenne at de kan realitetsbehandles. Dette krever 2/3 flertall, jfr, NBBFs lov § 14 pkt. 5.