Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Spillerutviklings program 2020/2021
Christoffer L. Tungland under U16 EM
Christoffer L. Tungland under U16 EM

Spillerutviklings program 2020/2021

NBBF planlegger oppstart av SPU aktivitet i 2021.

Med usikkerhetene rundt sesongstart, og foreløpig restriksjoner på konkurranser, kamper og turneringer, anbefaler NBBF å utsette høstens SPU aktivitet til 2021.

Prioriteten til regionen bør være å planlegge, iverksette, seriespill og kursvirksomhet.

Gjennomføring av SPU kommende sesong må tilpasses hver enkel regions terminliste. Vurderingen for oppstart av SPU i høst, må være basert på at kamptilbudet til det gitte årskullet i regionen er lavt, eller fraværende. Klubbene har i denne sammenhengen også et ansvar å vurdere den totale belastningen til de enkelte utøverne, og økningen av treningsmengde og kamptilbud.

All aktivitet skal være i tråd med koronavettreglene til NBBF, smittevernstiltak til NIF, og smittevernreglene til de lokale og nasjonale helsemyndighetene.

Region Vest og Region Øst vil ha SPU samlinger i helgene 27.-28. februar og 27.-28. mars.

I U14 årsklassen vil det bli avholdt en supersamling i Bergen og en i Oslo, som erstatter Nasjonal Talent Camp (NTC) for denne årsklassen. Samlingene er også satt til pinsehelgen 2021. Her vil SPU instruktører foreta uttaket til supersamlingen. Supersamlingen vil ledes av landslagstrenere med SPU instruktører som assistenter. Årsaken til at NBBF velger to supersamlinger fremfor en egen nasjonal talentcamp begrunnes i uttakssituasjonen som oppstår på grunn av begrenset antall plasser på NTC. Med denne organiseringen vil flere spillere kunne delta og få verdifull trening ledet av landslagstrenere. Informasjon som gjelder denne aktiviteten publiseres separat i løpet av høsten 2021.

I U15 årsklassen kommer landslagstrenere i til å lede SPU økter i alle regioner. Det vil være landslagstrenerne som vurderer hvilke 36 spillere som inviteres til NTC 2021, som avholdes i pinsen 2021. NTC ledes av landslagstrenere med SPU instruktører som assistenter. Landslagstrener som leder NTC er også engasjert i U15 landslagsaktiviteten sommeren 2021. Detaljert informasjon vedrørende uttak, reiser og egenandeler publiseres separat.

 

U15 Landslagsaktiviteten sommeren 2021

Landslagstrenerne som leder NTC 2021 kommer til å kalle inn ca. 20 spillere til samling 4-6. juni. Detaljert informasjon vedrørende uttak, reiser og egenandeler publiseres separat.

 

 • 27. - 28. februar 2021 - SPU (sjekk regional SPU for detaljert informasjon)
 • 27. - 28. mars 2021 - SPU (sjekk regional SPU for detaljert informasjon)
 • 21. - 24. mai 2021 - Nasjonal Talent Camp
 • 4. - 6. juni 2021 - Nasjonalsamling
 • ca. 6. - 9. august 2021 - Nasjonalsamling
 • ca. 10. - 15. august 2021 - Internasjonalt Turnering

 

Innhold

Innholdet i samlingene er tett knyttet til utviklingstrappen. Spilleren skal veiledes gjennom tekniske og taktiske prinsipper som leder mot evt. landslagsspill. Spillere som ikke er motivert til å være fremtidige landslagsspillere, vil uansett kunne delta og være en del av miljøet.

 

SPU programmet har følgende mål:

 • Forbedret forståelse på å anvende basis ferdigheter i spillsituasjoner
 • Utvikle en-mot-en ferdigheter både i angrep og forsvar, med og uten ball
 • Forbedret spilleforståelse gjennom spillsituasjoner
 • Kunnskap om skadeforebyggende trening gjennom skadefri.no
 • Forståelse at spillerens personlighet, innsats og vilje påvirker spillet

 

Fysikk

 • Introduksjon til skadeforebyggende trening
 • Introduksjon til basketball oppvarmingen BasketKLAR
 • Gjennomføring av alle 3 nivåer i Skadefri programmet

 

Tekniske ferdigheter

 • Stegvis innføring av riktig teknikk i elementære basket ferdigheter
 • Skudd og avslutninger
 • Ballbehandling
 • Pasninger og mottak
 • Fotarbeid og posisjonering
 • Bruk av teknikk i spillsituasjoner

 

Spillsituasjoner

 • Individuelt forsvar er en like stor prioritet som individuell angrep
 • En-mot-en spill med ball fra ulike posisjoner på banen
 • En-mot-en spill uten ball fra ulike posisjoner på banen
 • Tre-mot-tre spill innenfor følgende spillesituasjoner
  • Overgangsspill
  • Dribble Drive Automatics
  • Passing Game Automatics
  • Post Automatics