Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Send inn forslag til hederstegnet
Hederstegn 2018.jpg

Send inn forslag til hederstegnet

Hederstegnkomiteen minner om at frist for innsending av forslag til hederstegnet er 1. mars!

Norsk basket har flere enkeltpersoner som fortjener hederstegnet.  Mange av våre klubber har klubbstyre med relativt kort fartstid og kan derfor trenge innspill på kandidaterfra dem som har vært med lenge og dermed kjenner til hvilke personer som burde vært vurdert.  Det er viktig at vi både ser og anerkjenner personer i norsk basket som yter sitt ytterste for vår idrett.  Vi oppfordrer derfor alle som kjenner til personer som fortjener NBBF’s høyeste utmerkelse å fremme disse forslagene for klubb- eller regionsstyre.  En kandidat som foreslås trenger ikke være fra egen klubb.  
Hederstegnkomiteen kan kun vurdere forslag sendt via klubb eller region, og forslagene må være godt begrunnet.

NBBF’s hederstegn tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball.

Hederstegnet kan også tildeles utenlandske statsborgere som har gjort NBBF særlig tjeneste eller har medvirket til å styrke det internasjonale samarbeidet på en særdeles fortjenestefull måte.

Hederstegnkomiteen behandler innkomne forslag.  Forslag som enstemmig bifalles av komiteen oversendes forbundsstyret for godkjenning. Forbundsstyrets vedtak skal være enstemmig.
I tilfeller der forslag ikke blir godtatt vil melding om dette sendes forslagsstiller(ne) konfidensielt.

Forslag som forelegges Hederstegnkomiteen må selvsagt begrunnes.

 

Forslag på kandidater må være hederstegnkomiteen i hende innen 1. mars og kan sendes til:

Helle Cecilie Stokke, leder,  hcstokke@online.no

Jeanette H. Antoniazzi, medlem,  jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com

Ørjan Hansen, medlem, orjan@trobud.no