Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Rullestolbasketutvalget søker nytt medlem
NBBF RSB instruktør klippet.jpg

Rullestolbasketutvalget søker nytt medlem

Er du dame, engasjert og lærevillig?

I mars trer Astri Strand Lindbæck ut av Rullestolbasketutvalget, og det er da behov for et nytt medlem. Det skal være kjønnsbalanse i utvalget, og vi søker derfor etter en dame denne gang. 

Utvalget startet opp for et år siden, og er et frivillig utvalg med representanter fra region midt, vest og øst. Utvalgsmedlemmene er med på de ulike samlingene som arrangeres for RSBasket, og jobber med kompetanseheving gjennom utvikling og oppfølging av instruktør- og dommerkurs.

Det er ikke nødvendig med inngående forhåndskunnskaper om RSBasket, du vil bli godt tatt imot og få god opplæring av de andre utvalgsmedlemmene som har lang fartstid i RSBasket-miljøet. Arbeidet består av et månedlig møte, deltakelse på to helgearrangement i året, samt noe arbeid mellom møtene.

Høres dette interessant ut, eller vil du høre mer om vervet? Ta kontakt med Henriette Goksøyr.

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest