Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Rasisme i norsk basket
NBBF BLNO Robert Hubbs.png

Rasisme i norsk basket

Under gårsdagens styremøte i NBBF ble det diskutert rasisme og diskriminering i idretten og i norsk basket. I den forbindelse ønsker styret å komme med en uttalelse.

Styret i NBBF presiserer at det er nulltoleranse for alle former for rasisme og diskriminering, og skal verne om minoritetsgrupper tilknyttet basketballmiljøet.

Selv om basketball representerer et multikulturelt og multinasjonalt miljø, med generell høy toleranse ovenfor raser, etnisiteter, religiøse grupper og øvrige minoriteter, og opplever mindre rasisme enn andre idretter, må det likevel antas at dette alvorlige samfunnsproblemet også forekommer i basketballmiljøet. NBBF skal derfor engasjere seg aktivt i verdispørsmål omhandlende rasisme og diskriminering i idretten og aktivt bidra til å iverksette tiltak som forhindrer dette.

NBBF oppfordrer alle sine underliggende organisasjonsledd på det sterkeste til å aktivt rekruttere representanter med minoritetsbakgrunn til sine egne organer og til andre former for aktivt engasjement i organisasjonsleddet, slik at organisasjonen blir best mulig kompetent og rustet til å ivareta minoriteters utfordringer og behov.

Basketball er en global, og derav også en multikulturell idrett, som appellerer til alle etnisiteter og samfunnslag. NBBF anerkjenner derfor minoritetsgrupper og alle samfunnslag til å være en viktig suksessfaktor for videre utvikling og vekst for idretten i Norge. NBBF anser derfor også rasisme og andre former for diskriminering som, ikke bare nedbrytende for samfunnet generelt, men også i særdeleshet nedbrytende for utviklingen av basketball i Norge.