Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Norsk idrett introduserer veileder for håndtering av rasisme og diskriminering
RS Basketnights 2016.jpg

Norsk idrett introduserer veileder for håndtering av rasisme og diskriminering

I en pressemelding presenterte Norges idrettsforbund den nye veilederen.

Utdrag fra pressemeldingen:

En egen veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten ble onsdag gjort tilgjengelig på Norges idrettsforbunds nettsider. Veilederen skal gjøre det lettere for enkeltpersoner å si ifra om rasisme og diskriminering i idretten, samt gjøre det lettere for idrettslag å håndtere slike saker.

Det siste halvåret har både samfunnet og idretten blitt utfordret på manglende bevissthet om og annerkjennelse av rasisme og diskriminering. På Idrettsforbundets ledermøte 5.juni 2020 ble det vedtatt en egen resolusjon om rasisme, og under møtet med kulturminister Abid Q. Raja 18. juni varslet idrettspresident Berit Kjøll flere tiltak for å forebygge og håndtere rasisme i norsk idrett.

Formålet med veilederen er å gjøre det lettere å si fra om rasisme og diskriminering, både for de som har blitt utsatt for det, og for de som ser, hører eller registrerer slike handlinger i idrettssammenheng. Veilederen skal også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere saker de mottar om rasisme og diskriminering, og idrettspresidenten forventer at veilederen bekjentgjøres i alle klubber og lag.

Viktige overordnede prinsipper for håndtering av rasisme og diskriminering er ifølge veilederen:

  • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
  • Alle i idretten har et ansvar når de hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
  • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon.
  • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.

Se veilederen for håndtering av rasisme og diskriminering her.

Se hele pressemeldingen fra NIF her.