Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Regionalt seriespill 2020-21
Basketball i nett 2015.jpg

Regionalt seriespill 2020-21

NBBF inviterer til regionalt seriespill sesongen 2020-21.

NBBF er nå godt i gang med å planlegge for sesongen 2020-21.

Koronasituasjonen gir oss flere utfordringer knyttet til dette arbeidet, men vi er offensive og planlegger for at vi skal komme i gang med regionale seriekamper igjen fra og med oktober 2020.

Usikkerhet knyttet til videre utvikling av Koronasituasjonen og påfølgende smitteverntiltak, samt vurderinger knyttet opp mot økonomi og bemanning gjør at NBBF ønsker å bistå regioner og klubber.  

NBBFs styre har derfor vedtatt at planlegging av seriespillet på regionalt nivå i MIDT, VEST og ØST skal administreres fra sentralt hold for sesongen 2020-21. Planlegging av seriespillet på regionalt nivå i NORD og SØR vil bli administrert lokalt som tidligere. Se protokoll fra styremøte april 2020.

Det vil opprettes en arbeidsgruppe som vil jobbe sammen for å levere et så godt sluttprodukt som mulig ut til klubbene. Et viktig premiss for dette arbeidet er at de regionale kampreglementene vil kunne fravikes der det er nødvendig gitt Koronasituasjonen.

Det vil innføres en felles påmeldingsfrist til seriespill og to trekkfrister for de tre nevnte regionene:

  • Frist for påmelding: 2.juni

Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin

  • Klubber som trekker lag etter 5. august må betale 50% serieavgift
  • Klubber som trekker lag etter 25. september må betale 100% serieavgift

Det vil sendes ut tilpasset påmeldingsinformasjon til de regionale klubbene.

Kontaktperson regionalt seriespill er Axel Langaker:

Axel.Langaker@Basket.no