Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / InkluBasket i breddeklubber
NBBF InkluBasket Kongsberg kaste ball.jpg

InkluBasket i breddeklubber

Hønefoss Basketballklubb og Skjetten Basketball blir med i prosjektet.

InkluBasket utlyste i høst ekstra midler til to breddeklubber, etter å ha mottatt tilleggsbevilgning fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Styringsgruppen har vedtatt å invitere Hønefoss Basketballklubb og Skjetten Basketball med i InkluBasket-prosjektet for sesongen 20/21. Begge klubbene ønsker å være med i prosjektet og får tildelt 100 000 kr hver.

Klubbene har levert gode søknader hvor de viser at de kan levere på kriteriene:

  • Mulighet til å bidra til aktivitet på en skole der det er høy andel av barn fra lavinntektsfamilier.
  • Klubbene har et stort potensial for rekruttering.
  • Tildelingen fra InkluBasket skaper vesentlig meraktivitet i klubbene.
  • De har en sportslig plan med fokus på rekrutteringsplaner og utdanning/ opplæring av trenere.
  • Har person/personer som kan drifte prosjektet i klubben.
  • Har 2 trenere som kan gjennomføre 3 basketballøkter i uken.

Hønefoss Basketballklubb og Skjetten Basketball starter opp InkluBasket aktivitet så raskt som mulig og vil ha det ut sesongen.

Vi gratulerer og ønsker klubbene lykke til!