Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Informasjon om seriespill og offisielle turneringer
NBBF EasyBasket for alle.jpg

Informasjon om seriespill og offisielle turneringer

Informasjon fra NBBF om EasyBasket, U13-U19 bredde, senior bredde U16&U19NM, BLNO og lisens

EasyBasket 
Planlagt gjennomføring i henhold til EasyBasket Nasjonalt Løft med tilknyttede koronatilpasninger. 

Regional Seriespill U13-U19 Bredde 
Det legges opp til gjennomføring som planlagt med koronatilpasninger. 
Oppstart for seriespill vil være medio oktober. Regionene pibliserer kamper inneværende- og i neste uke.Det vil bli begrensede høringsmuligheter for klubbene, grunnet tidspress og tilpasninger relatert til Koronasituasjonen. Det vil bli publisert regionstilpasset informasjon om dette om kort tid.  

Regional Seriespill Senior Bredde 
Grunnet Koronasituasjonen og alle usikkerhetsmomenter den medfører, har vi dessverre ikke fått grønt lyst til å starte med ordinær trening eller kampaktivitet for lag i bredde-/seniorserier. Vi tror og håper at vi snart kan få komme i gang med trening igjen, men følger selvsagt alle påbud og råd fra myndighetene vedrørende dette.  

NBBF har spilt inn en plan for oppstart av trening- og kampaktiviteter for bredde-/senior med tenkt oppstart i 3 faser. Dette for å kunne starte opp under kontroll.  

Planlagt oppstart av seriespill for fase 1 er fastsatt til minimum 28 dager etter trening med kontakt er godkjent.  Tidligst mulig oppstart for trening for fase 1 forventes å være tidligst i november.   

Fase 2 og 3 må regne med tidligst oppstart av seriespill etter jul. 

Dersom seriespill først kommer i gang i januar 2021 forlenges sesongen ut april 2021.  Det planlegges nå for halv sesong for senior bredde. Dette vil i praksis si et kampantall på ca. 8-14.  

Ungdomsmesterskapene U16NM og U19NM 
Ungdomsmesterskapene U16NM og U19NM planlegges å gjennomføres som planlagt april/mai 2021.  

Kvalifiseringsturneringene kan måtte tilpasses etter reiserestriksjonene 
Påmelding til turneringene sendes ut 1. oktober.  

BLNO 
Planlagt gjennomføring som vanlig med strengere smittevernstilpasninger gjennom toppidrettstiltakene.  

Lisens 
Lisens løses på samme måte som tidligere. 

Unntaket er Bredde Senior. Her kan spillere løse mosjonslisens, og oppgradere til Senior Øvrig hel-, eller halvårs lisens når seriespillet starter. Man oppgraderer fra den ene til den andre lisensen ved å betale mellomlegget, og melde fra til NBBF ved å sende inn kvitteringen. NBBF vil komme ut med tilpasset informasjon vedrørende lisens for bredde senior så snart det er avklart når vi kan starte opp med aktivitet igjen.