Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Nytt forsikringstilbud til klubben
NBBF Easybasketspill.jpg

Nytt forsikringstilbud til klubben

Idrettens forsikringssenter har utarbeidet et nytt forsikringstilbud til alle klubber.

I samarbeid med Tryg og Idrettens Forsikringssenter tilbys et skreddersydd forsikringsprodukt for klubber og særforbund tilknyttet til Norges Idrettsforbund.

I NIFs lov §2-11 punkt 7 er det hjemlet at alle organisasjonsledd i NIF skal ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap samt ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti. Det er den enkelte klubbs ansvar å tegne underslagsforsikring.

Idrettens forsikringssenter har nå forhandlet frem en grunnpakke i samarbeid med Tryg som er tilpasset klubber i NIF/NBBF.

 

Grunnpakke tilbud til klubb inkluderer:

  • Bedriftsansvar inkl. arrangøransvar
  • Underslag/kriminalitet
  • Styreansvar
  • Rettshjelp
  • Transport
  • Ulykkesforsikring for medlemmer/frivillige f.eks. ved dugnad/arrangementer o.l.
  • Yrkesskadeforsikring for inntil 1 årsverk

Detaljene i avtalen utarbeidet av IFS er her. 

 

Dersom deres klubb ønsker tilbud, trenger Idrettens forsikringssenter følgende opplysninger:

  1. Antall medlemmer i deres klubb, for å kunne beregne pris på Idrettens trygghetspakke/grunndekning. (klubb med opptil 300 medlemmer koster ca. 2600 kr i året, prisen øker litt med økende medlemsmasse.)
  2. Om dere allerede har etablert forsikringer tilpasset deres behov, ber vi dere sende oss kopi av dagens forsikringsprogram (Pdf eller bilde) til forsikring@02033.no

Her må følgende opplysninger oppgis: Forsikringssummer, byggemåte i de lokalene dere disponerer eller eier (Tre eller ikke brennbart), registreringsnummer på biler, yrke på ansatte ol.

Ta direkte kontakt med Idrettens forsikringssenter på www.idrettensforsikringssenter.no eller epost: forsikring@02033.no

Kontaktperson i NBBF er Ragnhild Riis, epost: ragnhild@basket.no