Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Høringsutkast
Kommplan hvit.jpg

Høringsutkast

Kommunikasjonsplan 2016-2020 gjennomgår nå en revisjon og vi ønsker innspill fra organisasjonen på ny kommunikasjonsplan for 2021-2022. Frist for innspill er 10.januar.

 

Høringsbrev - Kommunikasjonsplan 2021-2022.pdf

Høringsutkast - Kommunikasjonsplan 2021-2022.pdf

 

NBBF har siden 2016 jobbet systematisk med kommunikasjon etter føringer gitt av Kommunikasjonsplan 2016-2020. Planen utgår ved årsskiftet og forbundsstyret skal i januar 2021 vedta ny plan for de kommende to årene. I høringsutkastet er foreslåtte endringer markert i rødt.

For å sikre at ny kommunikasjonsplan blir så god som mulig søker vi innspill fra organisasjonen. Vi håper på stort engasjement og mange innspill til vår neste kommunikasjonsplan.

Vedleggene justeres av administrasjonen etter vedtatt hoveddokument.

 

Hovedessensen i høringsutkastet:

  • I hovedsak videreføres nåværende plan
  • Justeringer med tanke på realistiske målsetninger
  • Enderinger i bruk av sosiale medier (SoMe)
  • Mer fokus på digitale møter og digital markedsføring

 

Høringsfrist er satt til:

Søndag 10.januar 2021

Høringssvar sendes til espen.johansen@basket.no

Høringssvaret sendes i eget dokument, ikke direkte i epost.

 

Spørsmål kan rettes til:

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær