Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Høringsutkast markedsplan
Markedsplan 21-22.jpg

Høringsutkast markedsplan

Markedsplan 2018-2020 gjennomgår nå en revisjon og vi ønsker innspill fra organisasjonen på ny markedsplan for 2021-2022. Frist for innspill er 10.januar.

 

Høringsbrev - Markedsplan 2021-2022

Høringsutkast - Markedsplan 2021-2022

 

NBBF har siden 2018 jobbet systematisk med marked etter føringer gitt av Markedsplan 2018-2020. Planen utgår ved årsskiftet og forbundsstyret skal i januar 2021 vedta ny plan for de kommende to årene. I høringsutkastet er foreslåtte endringer markert i rødt.

For å sikre at ny markedsplan blir så god som mulig søker vi innspill fra organisasjonen. Vi håper på stort engasjement og mange innspill til vår neste markedsplan.

Vedleggene justeres av administrasjonen etter vedtatt hoveddokument.

 

Hovedessensen i høringsutkastet:

  • I hovedsak videreføres nåværende plan
  • Justeringer med tanke på nåværende markedsprodukter
  • Økt fokus på digitale møteplasser
  • Tettere samarbeid med arrangørklubber

 

Høringsfrist er satt til:

Søndag 10.januar 2021

Høringssvar sendes til espen.johansen@basket.no

Høringssvaret sendes i eget dokument, ikke direkte i epost.

 

Spørsmål kan rettes til:

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær