Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Ny frist for å avholde årsmøtet
AHZ_0420.jpg

Ny frist for å avholde årsmøtet

NIF utsetter fristen for avholdelse av årsmøter i idrettslag

Ny frist for å gjennomføre årsmøtet i idrettslag er satt til 15. juni 2020. 

Oppdatert 12.mars kl. 09.55. Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Det er styret i idrettslaget som må fatte beslutning om å utsette årsmøtet. Det treffes som et ordinært styrevedtak. Styremøter kan avholdes skriftlig eller per telefon. Det er derfor ikke nødvendig med et fysisk styremøte. Det er styret som treffer beslutningen om årsmøtet skal gjennomføres som normalt eller utsettes, og her må styret basere seg på råd fra Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter. Styret trenger ikke å informere verken idrettskrets eller særforbund om beslutningen.

Se mer informasjon på idrettsforbundets sider.