Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Følg alle basketkamper live fra 2020/2021 sesongen
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Følg alle basketkamper live fra 2020/2021 sesongen

Live kampskjema utvides fra BLNO til å gjelde alle serie og turneringer fra og med neste sesong. Kampene kan da følges i MinBasket appen og på basket.no.

Live kampskjema har de siste to sesongene vært vårt system for kampoppsett, tabeller og statistikk. Inneværende sesong ble en utvidet stats versjon innført på BLNO nivå.

I 2019 fattet forbundsstyret vedtak om at live kampskjema skal innføres for alle serier og turneringer organisert av NBBF.

 

Hva er live kampsjema:

  • Live kampskjema er systemet som gjør at kampene kan følges direkte med enkel kamp oppdatering i MinBasket appen og Turneringsadmin på basket.no
  • Kampskjemaer genereres i systemet og signere elektronisk på kampen

 

Innføringen vil gjøre at alle basketkamper kan følges live i MinBasket og basket.no. Det vil også bli tidsbesparende for klubbene og regionene, da kampskjemaer ikke må sendes via epost. Det blir enklere å sjekke lisens da alle spillerne registreres i systemet som er koblet til MinIdrett (NIFs medlemsdatabase).

 

Alle klubber må sørge for følgende:

  • Delta på kurs i regi av NBBF 
  • Sikre tilfredsstillende internett i hall
  • Ha IPAD eller lignende utstyr

Kursplan kommer, det blir kurs i alle regioner.

Det er laget veiledere som er tilgjengelig på youtube:LENKE

 

På lengre sikt vil dette knyttes sammen med:

  • Innføring av dommeroppsett og betaling via samme system for å ivareta GDPR/personvern og korrekt håndtering av pengestrømmen i norsk basket
  • Innføring av elektronisk overgang via samme system. Mer håndteres direkte mellom kubbene

 

Det jobbes med en forenklet versjon av systemet i samarbeid med NIF, om en slik versjon kommer på plass vil arbeidet i klubb forenkles ytterligere. Foreløpig er en slik versjon under utredning, både innholdsmessig og kostandsmessig.

 

Spørsmål kan rettes til:

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær