Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Evaluering av Basketballtinget 2020

Evaluering av Basketballtinget 2020

For første gang ble Basketballtinget gjennomført digitalt, frist for å besvare evalueringen er 18.oktober.

NBBF ønsker å bli bedre, derfor evaluerer vi våre viktigste arrangement systematisk.

På grunn av koronasituasjonen ble vi utfordret til å tenke annerledes for å få gjennomført Basketballtinget 2020. Vi ønsker ditt bidrag til hvordan vi kan bli bedre til å gjennomføre digitale møteplasser og fremtidige tingforhandlinger.

Lenke til evalueringen: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=917042X246006515X58532

Evalueringen tar 3-5 minutter og er anonym, dataene blir benyttet internt med mål om at vi skal bli bedre i vårt arbeid.

 

Tingforhandlingene kan ses på vår youtubekanal: Basketballtinget 2020

 

 

Spørsmål kan rettes til

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær