Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / EasyBasket sesongstart
EasyBasket aktivitet
EasyBasket aktivitet

EasyBasket sesongstart

Nå starter EasyBasket sesongen.

EasyBasket sesongen starter som normalt i alle regioner med et aktivitetstilbud tilpasset korona-situasjonen. Regionen publiserer fortløpende EB-arrangementer i TurneringsAdmin i tiden fremover. Prosjektet om å løfte EasyBasket konseptet - EasyBasket Nasjonalt Løft er ferdigstilt og informasjonen ligger på basket.no

Nærmere informasjon om EB-arrangementene i de ulike regionene blir lagt ut på regionens EasyBasketsider på basket.no. EB-arrangementene vil også bli synlig i TurneringsAdmin.  

Oppdateringene i EasyBasket konseptet er blant annet:

 • Bruk av TurneringsAdmin (TA) til påmelding av lag, utarbeidelse av kampoppsett, redigering og utarbeidelse av innbytteprotokoll.
 • Lengre kamper for EB U7-10 og ingen felles oppvarming, men beholder aktivitetsdelen i midten av arrangementet.
 • Kampskjema benyttes ikke i EB U7-12. Poeng og fouls føres ikke og vises ikke i hallen.
 • Et hovedsekretariat per EB-arrangement som tar felles tid på alle baner.
 • Banesekretariatet består av innbytteprotokoll (hentet fra TA med oppdatert spillerstall) og retningspil.
 • Arrangørklubb setter opp kamplederoppsett til eget EB-arrangement (ved behov for hjelp kontaktes regionen senest 2 uker før arrangementet).
 • Deltakende lag betaler 300 kr. i kamplederhonorar når de ankommer hallen via kiosk, og arrangør utbetaler kamplederhonorar.
 • EasyBasket U13 ordinært seriespill har en endring i tilpasningene av EB-spilleregler: Se avsnitt lenger ned i nyhetssaken.

 

EasyBasket og korona-situasjonen

NBBF tilpasser EasyBasket aktiviteten ut fra dagens krav til smittevern. EasyBasket-arrangementer blir gjennomført med 4 til 6 lag i hver gruppe. Alle spillere er registrert i innbytteprotokollene, men alle øvrige gjester, trenere, foreldre etc. registreres når de ankommer hallen. Se mer informasjon om korona-tilpasningene for EasyBasket-arrangementer her

Det vil kunne forekomme regionale tilpasninger til gjennomføringen av EB-arrangementene ut fra smittevernsreglene. Region Øst og Region Vest vil f.eks. ikke gjennomføre felles aktivitetsdel for EB U7-10, men prioritere å kunne tilby deltakelse for flest mulig lag, samtidig som de opprettholder tid til vask mellom gruppene som deltar. Se regionens EB-sider på basket.no for nærmere informasjon.

 

EasyBasket-arrangør

NBBF setter opp digitalt EasyBasket arrangørkurs i alle regioner, de som per i dag er satt opp som arrangører har fått innkalling til kurs. Det er et krav at alle klubber som skal arrangere EB-arrangement har gjennomført kurset.

 • Region Øst: 30. September kl. 18:00-19:30.
 • Region Vest: 30. September kl. 20:00-21:30.
 • Region Sør: 7. Oktober kl. 17:30-19:00.
 • Region Nord: 7. Oktober kl. 19:30-21:00.
 • Region Midt: 14.Oktober kl. 20:00-21:30.

Det er utarbeidet en EasyBasket arrangementshåndbok som beskriver arrangementets rammer, krav og avvikling. De økonomiske betingelsene for EasyBasket finnes her. Det kan forekomme regionale tilpasninger i forhold til ekstra arrangementsstøtte, i så fall mottar arrangør informasjon om dette via region.

 

EasyBasket lag som deltar

 • Påmelding via TurneringsAdmin.
  • Oppdatert kontaktinformasjon til lagkontakt i TA.
  • Melder på lag i klassene EB U7-10, EB U11-13 – øvd/uøvd.
  • Påmeldingsfrist 3 uker før EB-arrangementet (vi praktiserer ikke første mann til mølla). NB: Tilpasset frist nå i oppstarten av sesongen - se regionens EB side.
  • Trekkefrist/endring i påmelding 3 uker før EB-arrangementet.(Trekking etter dette resulterer i bot på 500 kr som legges inn i fakturaen klubben mottar fra regionen 2 ganger per sesong).
 • Det koster 400 kr. å delta på et EB-arrangement (regionen fakturerer klubben for deltakelse to ganger per sesong).
 • Det koster 300 kr. for kamplederne per EB-arrangement (betales i kiosken ved ankomst).
 • Kampoppsett blir synlig i MinBasket appen.
 • Arrangør skriver ut innbytteprotokoll direkte fra TA. Lag som deltar, må oppdatere sin spillerstall til hvert arrangement. Dette kan gjøres via:

EB-arrangementene blir synlig i TA i løpet av de neste ukene. Se mer informasjon på regionens EasyBasket side. Ved stor pågang til et arrangement, vil regionen jobbe for å gi lagene et alternativt tilbud og lag vil kunne bli flyttet til en annen hall samme dag.

 

EasyBasket U13 ordinært seriespill

EasyBasket U13 består av både ordinært seriespill for de etablerte U13 lagene og EasyBasket-arrangementer for de ny oppstartede lagene. U 13 lag i EB-arrangementer deltar på lik linje som EB U12 og følger EasyBasket regler og ikke tilpasningene for EB U13 ordinært seriespill.

EasyBasket U13 ordinært seriespill har fått oppdatert sine tilpasninger til EasyBasket retningslinjer og spilleregler, og regelen om at det ikke er lov å ta ballen ut av hendene på en spiller som holder ballen med to hender, er fjernet fra EB U13 ordinært seriespill. 

EasyBasket kampskjema – brukes kun i EB U13 ordinært seriespill

 

Alle dokumenter og oppdateringer til EasyBasket kommende sesong finnes her.