Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / EasyBasket Nasjonalt løft
EasyBasket-arrangement
EasyBasket-arrangement

EasyBasket Nasjonalt løft

Prosjektet EasyBasket Nasjonalt løft er ferdigstilt og endringene trer i kraft sesongen 2020/2021.

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud. Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Høsten 2019 startet NBBF prosjektet «EasyBasket Nasjonalt Løft» for å styrke, utvikle og kvalitetssikre EasyBasket konseptet. Dette har blitt gjort ved å utarbeide en nasjonal og helhetlig plan for konseptet, og legge til rette for økt aktivitet.

 

EasyBasket Nasjonalt løft omfatter

 • Fair Basket
 • Ny logo
 • Utvikling av IT-system for påmelding, arrangementsoppsett og registrering av deltakere via TurneringsAdmin (TA)
 • Veileder for bruk av TA (klubb og region)
 • Utvikling av EasyBasket innbytteprotokoll via TA
 • Revidering av EasyBasket retningslinjer og spilleregler
 • Revidering av EasyBasket U13 ordinært seriespill tilpasninger
 • Utvikling av EasyBasket arrangementshåndbok
 • Utvikling av EasyBasket arrangørkurs 
 • Utvikling av EasyBasket øvelsesbank
 • Utvikling av retningslinjer for rutiner, påmelding, oppgavefordeling, økonomiske betingelser etc. for gjennomføring av EasyBasket konseptet

 

EasyBasket har vært NBBFs barneidrettstilbud i ni sesonger og det har blitt gjennomført årlige evalueringer av konseptet. Vinteren 2020 ble det gjennomført to undersøkelser som tok for seg erfaringene basketmiljøet har hatt med EasyBasket. Den ene undersøkelsen rettet seg direkte mot et pilotprosjekt i Region Øst og den andre tok for seg EasyBasket slik det ble gjennomført i de andre regionene. Begge undersøkelsene hadde god oppslutning og totalt var det 117 som besvarte undersøkelsene. De som besvarte hadde følgende rolle i EasyBasket sammenheng:

imagep9ccgb.png

Undersøkelsene tok for seg de endringene i gjennomføringen av EasyBasket-aktiviteten, som var en del av EasyBasket pilotprosjektet i Region Øst sesongen 2019/2020. Disse endringene ble inkludert i pilotprosjektet på bakgrunn av de årlige evalueringene av EasyBasket, som har blitt besvart av arrangørklubber og deltakende klubber foregående år. Undersøkelsene viser at de som er interessert i EasyBasket ønsker følgende:

 • Lengre kamper for de yngre årsklassene
  • 83% positive og 10% negative
 • Fjerning av felles oppvarming til fordel for mer spilletid i de yngre årsklassene
  • 64% positive og 15% negative
 • Fjerning av sekretariatsfunksjonen på banen
  • 30% positive og 31% negative
   • Tydelig tendens til å beholde bruk av retningspil og føring av innbytteprotokoll i sekretariat (skriftlige tilbakemeldinger)
 • Fjerning av poeng, både føring og visning
  • 40% positive og 38% negative
   • Tydelig tendens hos de som hadde deltatt i pilotprosjektet at fjerning av poeng var godt mottatt
 • Innføring av en dommeransvarlig som fungerer som kontaktpunkt mellom dommere, hovedsekretariat, deltakende lag og støtte til kamplederne
  • 64% positive og 13 % negative

 

Endringer fra tidligere EasyBasket konsept

En arbeidsgruppe i NBBF, med hjelp av en ressursgruppe fra både internt i basketmiljøet og eksternt, har utarbeidet nye retningslinjer og spilleregler  for EasyBasket basert på besvarelsene fra undersøkelsen, innspill fra basketmiljøet, forskning og trender i barneidrettsaktiviteten generelt. I hovedsak inneholder disse endringene fra tidligere konsept følgende:

 • EasyBasket U7-U13 følger samme spilleregler og retningslinjer (er tilpasninger til de ordinære spillereglene for basketball), mens EasyBasket U13 ordinært seriespill har egne tilpasninger til EasyBasket-reglene (informasjon om U13 seriespill blir publisert før sesongstart)
 • EasyBasket-arrangement for U7 til U10 består av 2 kamper og en felles aktivitetsdel med lek og konkurranser. EasyBasket-arrangement for U11 til U13 består av 2 kamper
 • U7 til U13 EasyBasket arrangement spiller kamper av 6 perioder på 5 minutters løpende tid
 • Det føres ikke kampskjema. Sekretariatet på banen består av retningspil og innbytteprotokoll
 • Det vises ikke poeng
 • Felles tidtaking på alle baner som styres av et hovedsekretariat
 • Innføring av en ny rolle under arrangementet – dommeransvarlig
 • Dommerhonorar betales i kiosken ved ankomst av arrangementet
 • Påmelding av lag til arrangementer via TurneringsAdmin (TA)
 • Arrangementsoppsett publiseres på basket.no og MinBasket (app)
 • Lagleder melder inn spillerstall via TA og redigerer spillerstallen i MinBasket før hver kamp
 • Arrangør printer ut oppdatert innbytteprotokoll til hver kamp fra TA

 

Mer informasjon om EasyBasket finnes i de nye EasyBasket retningslinjer og spilleregler og i EasyBasket arrangementshåndbok som er gjeldene fra sesongen 2020/2021.

 

Det vil bli gjennomført EasyBasket arrangørkurs i alle regioner før sesongstart 2020/2021 og informasjon blir publisert på basket.no.

 

Oppdaterte tilpasninger for EasyBasket U13 ordinært seriespill og andre støttedokumenter, blir publisert før sesongstart 2020 på basket.no/EasyBasket