Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / EasyBasket Nasjonalt løft
Easy Basket 7 2019.jpg

EasyBasket Nasjonalt løft

NBBF ønsker innspill på endringer som blir vurdert i EasyBasket.

 

NBBF startet våren 2019 prosjektet EasyBasket Nasjonalt løft med mål om å styrke, utvikle og kvalitetssikre EasyBasket (EB) konseptet. Arbeidet startet med å tilrettelegge for økt aktivitet og forenkle organiseringen av arbeidet bak EB-arrangementene. Det digitale turneringssystemet TurneringsAdmin (TA) vil tas fult i bruk fra høsten 2020 og innebærer bl.a. påmelding av lag og synliggjøring av kampoppsett i MinBasket. 

Prosjektets arbeidsgruppe i NBBF ønsker innspill og erfaringer fra trenere, lagledere, foresatte, spillere, arrangørklubber, dommere og andre personer med EB erfaring. Det er utarbeidet to undersøkelser som tar for seg de samme endringene: 

1.Erfaringer fra Region Øst sesongen 2019/2020. Har du erfaring fra EB i Region Øst denne sesongen, da ønsker vi at du besvarer denne undersøkelsen 

2. Innspill til endringene som vurderes i EB fra og med høsten 2020. Har du er erfaringer fra EB i andre regioner (RS, RN, RV eller RM), eller fra tidligere sesonger i RØ, da ønsker vi at du besvarer denne undersøkelsen 

NBBFs arbeidsgruppe i EasyBasket Nasjonalt løft ønsker at undersøkelsene deles internt i klubbene og når ut til personer som har erfaring med EB. Undersøkelsene er anonyme og informantene besvarer de spørsmål de ønsker. Det vil også bli gjennomført muntlige undersøkelser under utvalgte EB arrangementer for å få frem utøvernes synspunkter og erfaringer som deltakere i EB. 

 

Frist for å gjennomføre undersøkelsene er 12.02.2020.