Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Det Lille Klubbmøtet
EasyBasket Nasjonalt løft vil være et av temaene under DLK 2020.
EasyBasket Nasjonalt løft vil være et av temaene under DLK 2020.

Det Lille Klubbmøtet

Det Lille Klubbmøtet blir gjennomført nasjonalt 12. september 2020.

NBBF inviterer til Det Lille Klubbmøtet (DLK) 12 .september 2020, via en digital plattform. DLK er en møteplass for alle klubbledere og ressurspersoner med nøkkelroller i klubb. Klubben avgjør hvem som deltar på vegne av klubben, det er ingen øvre grense for antall deltakere. 

Det er gratis å delta på DLK og påmelding gjøres via denne portalen. (De som allerede er påmeldt, trenger ikke å melde seg på igjen.)

 

Agenda for Det Lille Klubbmøtet (tidene er veiledende)

10:00  Antidoping Norge

11:00  Trygg på Trening

12:00  EasyBasket Nasjonalt Løft

 

NBBF anbefaler klubber å samle sine deltakere i et møterom, hvor man følger smittevernsreglene, og deltar på DLK samlet. Noen av øktene vil inneholde mulighet for gruppearbeid og diskusjon. Dersom man ikke sitter samlet med egen klubb, vil man fortsatt kunn delta i diskusjon over den digitale plattformen. 

DLK skal i teorien være en regional arena for klubbene, men på grunn av dagens situasjon velger vi å gjennomføre DLK digitalt med alle regionene i felleskap. NBBF tilrettelegger for flere digitale regionale møter utover sesongen for å være tettere på klubbene og skape en arena for dialog mellom NBBF og klubbene, og klubbene seg imellom.

Spørsmål sendes til ragnhild@basket.no