Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Det Lille Klubbmøte 2020
AHZ_0420.jpg

Det Lille Klubbmøte 2020

Det Lille Klubbmøtet blir arrangert regionalt september 2020.

Det lille klubbmøtet (DLK) er en regional samlingsplass for alle klubbledere og andre ressurspersoner med nøkkelroller i klubb. NBBF i samarbeid med regionene arrangerer DLK regionalt ved å benytte interne og eksterne ressurser for å belyse trender og informere om det nyeste innenfor klubbutvikling. 

DLK 2020 vil inneholde blandt annet foredrag om Trygg på trening, EasyBasket nasjonalt løft og Antidoping Norge. DLK vil også være en møteplass med mulighet for erfaringsutveksling og samtaler rundt relevante temaer mellom klubbene og region.

 

Det lille klubbmøtet 2020 blir arrangert:

  • Region Øst - 5. september
  • Region Vest - 6. september
  • Region Midt - 6. september
  • Region Sør - 13. september
  • Region Nord – 13. september

Det er gratis å delta på DLK 2020 - påmelding innen 1. september 2020 her.

Mer informasjon om program, tidspunkt, sted etc. blir publisert på basket.no.