Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / BLNO-kvalifisering 2020
NBBF BLNO Armani Cotton Amm-Nid.jpg

BLNO-kvalifisering 2020

Til aktuelle 1M-lag + aktuelle nåværende BLNO-lag som kan ende på 9.-10. plass!

For å kunne planlegge BLNO-kvalifiseringen så må vi få klarhet i hvilke lag som er aktuelle for å rykke opp i BLNO, og dermed har et ønske om å delta i denne turneringen som går i Oslo, Apalløkka helgen 20.-22. mars med Ammerud Basket som teknisk arrangør.

Utvelgelse av lag:
I kvalifisering til BLNO er det maksimalt plass til 8 lag:

2 lag fra BLNO (Nr. 9 og 10) deltar i tillegg til vinnere av 1M i de 5 regionene. 
Den største regionen i antall medlemmer (Region Øst) kan delta med 2 lag.


Plassering i kvalifiseringen har betydning for hvem som blir tilbudt plass i BLNO.

Det er ikke anledning til å rykke opp til BLNO menn uten at en har kvalifisert seg via 1. divisjon.
NB! Kun lag som har deltatt i regional 1M aktuell sesong kan også få anledning til å delta i BLNO-kvalifiseringen. 

Hvis ikke vinneren av regional 1M ønsker å delta i BLNO-kvalifiseringen vil nr. 2 på tabellen forespørres. Hvis de heller ikke ønsker å delta får lag nr. 3 sjansen. 

Man må være plassert blant de 4 beste klubbene/lagene i 1M for å kunne få sjansen til å delta i BLNO-kvalifiseringen. 


Kostnader: 
For at vi skal kunne dekke ekstra dommerutgifter med mer så vil vi ta inn en avgift på kr. 4000 pr deltakende lag for å kunne delta i BLNO-kvalifiseringen.  
Det gjennomføres ellers normal reisefordeling for kvalifiseringen (kun hovedreise ikke hotell og lokalreiser legges inn i fordelingen). 

 

Bekreftelse på ønske om deltakelse:
Vennligst bekreft innen 7. februar kl. 1200 om dere ønsker å delta i BLNO-kvalifiseringen i Oslo 20.-22. mars 2020 hvis dere blir kvalifisert for å delta.  

Bekreftelse etter denne frist vil ikke godkjennes og man kan dermed ikke delta i BLNO-kvalifiseringen 2020.
Nåværende BLNO-lag (sesongen 2019-2020) bes også bekrefte om de ønsker å delta i BLNO-kvalifiseringen hvis det blir aktuelt jfr posisjon på tabell etter endt grunnserie.  

NB! Det er reglementet for 1M som benyttes i denne kvalifiseringen!