NBBF BLNO Adam Johansson Gimle.jpg

#BareStopp

For å engasjere yngre utøvere til å bidra til en inkluderende, gøy og målrettet idrett.​

#BareStopp er verdikampanjen som kjøres i norsk basket fra uke 47- uke 49.
Kampanjen skal oppmuntre og utfordre utøverne våre til å engasjere seg i en inkluderende, gøy og målrettet idrett. Norsk basket er i en særegen posisjon hva kommer til en inkluderende medlemsmasse som gjenspeiler befolkningen- og slik vil vi fortsette å ha det. 

Kampanjen er et ledd i det verdi- og holdningsskapende NBBF gjør, med forankring i Sportslig Plan og Basketplan 24

#BareStopp kampanjen tar naturlig nok for seg temaet rasisme og diskriminering, som hasjtaggen bygger på, men også:

  • Seksuell trakassering
  • Antidoping
  • Vold og trusler
  • Kampfiksing

For å kommunisere med utøverne våre har vi lansert en TikTok, @basketnorge, hvor to av våre forbilder fra BLNO, Bærum- spillere Max og Markus lager innhold relatert til temaene. Max og Markus engasjerer, og lager en morosm twist på alvorlige tema. 

I tillegg til tilstedeværelse på sosiale media er det i forbindelse med #BareStopp kampanjen lansert et webinar 3. desember kl. 18-19.30 med temaene rasisme og antitoping. Foredragsholdere er Marco Elsafadi og Ina Høiland. Trenere og utøvere er oppfordret til å delta på webinaret, gjerne sammen der hvor smittevernshensyn tillater det. 
Påmelding til webinaret finner du her: Påmeldingslink.

#BareStopp kampanjen avsluttes, og det videre verdi- og holdningskapende arbeid fortsetter med en markering i BLNO 5.-6. desember. BLNO menn kampen Bærum- Fyllingen og BLNO kvinner kampen Bærum- Ullern vil bli ha et særlig opplegg rundt seg, dersom smittesituasjonen tillater det.