Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Arrangementspåbud sesongstart
NBBF BLNO Bonhomme Ammerud-Nidaros.jpg

Arrangementspåbud sesongstart

Flere tiltak er innført de siste dagene. Nedenfor finner dere informasjon om publikumskrav, bruk av adgangskort og hilsing med mer.

Nøkkelpunkter for alle kamper 

  • Unntak fra 1-metersregelen gjelder kun i spillsituasjoner. 1-metersregelen må derfor opprettholdes i følgende kamp situasjoner; 
  • Håndhilsning, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt skal unngås. 

Det skal være 1 meter mellom spillere under time-out og i langbenk området.  

Vedr. Smittevernstiltak i Oslo og Bærum de neste 14 dagene:
Etter samtaler med andre særforbund som håndball, ishockey og bandy, har NBBF beredskapsgruppen landet på følgende tolkning;

I haller som har nummerte seter (der seteplassene er påført billetten) omfattes ikke av reduksjonen fra 200 til 50. Dette forutsettes avmerkede faste sitteplasser med en meters avstand til neste plass. Det må også utarbeides et salkart som sikrer minimum 1 meter avstand. Det er ikke mulighet å bytte plass under arrangementet.

I haller som ikke har nummerte seter (der seteplassen er påført billetten) omfattes reduksjonen fra 200 til 50. Personer som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten skal medregnes. Dette definerer NBBF som dommere, trenere, sekretariat, antidopingpersonell og smittevernsansvarlig. Kampene skal da gjennomføres ut publikum.

Innstilling av adgangskort 
Forbundsstyret vedtok følgende punkt på styremøtet 25. september 2020

NBBF innstiller alle ordinære adgangstegn til BLNO-kamper frem til myndighetenes kapasitetsrestriksjoner oppheves eller at begrensningen utvides til 500 tilskuere eller flere. NBBFs adgangskort vil i en begrenset periode ikke være gyldige på disse arrangementene. 

Unntatt fra dette vedtaket er adgangstegn for følgende: 

  • Forbundsstyrets medlemmer 
  • Sentraladministrasjonens ledergruppe 
  • Relevante Landslagstrenere  
  •                   (BLNO menn: landslagstrener for senior menn og U18M)
  •                   (BLNO kvinner: landslagstrener for senior kvinner og U18K)
  • Øvrige ansatte i NBBF eller oppdragstakere av NBBF som har et offisielt oppdrag i forbindelse med arrangementet. 

Bruk av adgangstegn må meldes fra til arrangør senest 24 timer før kampstart.