Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Ullern Basket - Norges første basketklubb mottar første verdistempel
Verdistempel Ullern

Ullern Basket - Norges første basketklubb mottar første verdistempel

Ullern Basket har blitt utpekt som den første mottakeren av Norges Basketballforbunds (NBBF) Verdistempel, med graden godkjent klubb. Den gledelige nyheten ble offisielt kunngjort under Ullerns vinterferiekamp, da NBBFs Mark DiGiacomo delte den spennende nyheten med spillere, støtteapparat og supportere.

Verdistempel-konseptet ble innført av NBBF for å styrke klubbene ved å gi dem verktøyene som trengs for å implementere effektive rutiner for klubbdrift. Målet er å standardisere kvaliteten på tilbudet til alle klubbens medlemmer, uavhengig av hvilke individer som bestrider ulike roller i klubbens administrasjon.

Ullern Basket har utmerket seg som en foregangsklubb ved å være de første i Norge som mottar dette prestisjefylte Verdistempelet. Under vinterferiekampen, midt i spenningen på banen, ga Mark DiGiacomo beskjeden som ble møtt med jubel og stolthet blant klubbens medlemmer. Klubben har vist en konstant forpliktelse til å følge NBBFs retningslinjer og har dermed blitt anerkjent som en klubb som driver godkjent og utviklende aktivitet.

Styreleder for Ullern Basket, Svein Sollie synes det er fint å motta en anerkjennelse for det arbeidet som er lagt ned i klubbutvikling de siste årene. «Vi har gjennomført mye, men det gjenstår fortsatt mye godt arbeid i Ullern basket, så vi er på ingen måte i mål. Vi er godt i gang og sammen med sportslig og administrativ ledelse og ikke minst sammen med alle våre dyktige trenere så er vi på en fin reise sammen i denne klubben»

Jeg anbefaler også andre klubber å søke denne godkjenningen, det bidrar til å legge litt press på gjennomføringen.

 

Ønsker din klubb å få NBBFs verdistempel? søk her: NBBFs Verdistempel (basket.no)