Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Samordnet rapportering er åpnet
Stenerud, Marianne - 4.jpg

Samordnet rapportering er åpnet

Alle idrettslag må ha levert inn sine medlemstall fra 31. desember 2023, innen 30. april i Samordnet rapportering. 1. april åpnet portalen for rapportering.

Idrettsforbundet henter inn medlemstall fra foregående år gjennom samordnet rapportering. Søknad om momskompensasjon for varer og tjenester, er som tidligere år, en del av samordnet søknad og rapportering.

 

Idrettslagene plikter å rapportere følgende nøkkelopplysninger om idrettslagets drift

 1. Antall betalende medlemmer
 2. Antall aktive medlemmer
 3. Total omsetning
 4. Oppdatere styreverv (etter at årsmøtet er gjennomført)
 5. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
 6. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
 7. Registrering av barneidrettsansvarligpolitiattestansvarligvalgkomité og kontrollutvalg.
 8. Har idrettslaget tegnet underslagsforsikring?
 9. Har idrettslaget bankkonto i idrettslagets navn?
 10. Hvor mange fast ansatte har idrettslaget?
 11. Har idrettslaget oppdatert loven i henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag?
 12. Må idrettslaget avvise noen som ønsker å delta på aktivitet grunnet mangel på?
 13. Om ikke alle kan delta, i hvilken idrett gjelder dette?
 14. Hvilke målgrupper innen paraidrett (personer med funksjonsnedsettelser) deltar i idrettsaktivitet i deres idrettslaget?
 15. Hvis idrettslaget tilbyr gaming eller dataspill/esport hva heter spillene?

 

Grunnlaget for medlemstallene som ligger i systemet er basert på betalende medlemmer. Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall. 

 • Last ned rapport over medlems- og aktivitetstall fra KlubbAdmin
  • Rapporten viser antall betalende medlemmer det foregående kalenderår, samt  aktive betalende medlemmer per gren, det foregående kalenderår.
  • Side to i rapporten viser antall registrerte medlemmer uavhengig av fakturert eller betalt medlemskap i det foregående år, på klubb og gren.
  • Rapporten viser tallgrunnlaget for de forhåndsutfylte medlems- og aktivitetstallene i samordnet rapportering.
  • Idrettslag som benytter seg av medlemssystem fra kommersielle leverandører skal også kunne se sine medlems- og aktivitetstall i denne rapporten. Dette forutsetter at leverandøren har sendt korrekt betalingsinformasjon til NIF.

 

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. Norges Basketballforbund har grenene basketball og 3X3. 

 • Aktive 3X3 medlemmer er de som enten deltar på 3X3 turneringer internt i klubben eller eksternt, eller de som deltar under f.eks. åpen hall i klubben hvor utøvernes aktivitet er basert på 3X3 spillsituasjoner og ferdigheter. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.
 • Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser er aktive medlemmer. I praksis betyr dette medlemmer som deltar i regelmessig trening innenfor ordinær aktivitet, 3X3, paraidrett, EasyBasket og NanoBasket.
 • Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer. 

 

Søknad om momskompensasjon på varer- og tjenester

Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer, også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

  

NBBF ber om idrettslagene besvarer følgende særforbundsspesifikke spørsmål i tillegg

 1. Har din klubb medlemmer med psykisk utviklingshemming?
 • Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker (Bufdir, 2022). Utøverne kan delta i STAR eller ordinær basket.

  2.Har din klubb medlemmer med fysisk funksjonsnedsettelse?
 • Utøvere med en nedsatt fysisk funksjonsevne spiller typisk Rullestolbasket. Å ha en nedsatt fysisk funksjonsevne kan være for eksempel tap av, eller skade på en kroppsdel eller sansefunksjon, evnen til å gå eller se etc. (Rullestolbasket/ordinær basket

  3.
  Hvor mange av klubbens aktive medlemmer er 36 år eller mer?

  4.
  Har din klubb en representant i det lokale idrettsrådet?

  5.Har din klubb en i styret som har hovedansvar for kompetanse og utdannelse i klubben?

 

Spørsmål om Samordnet rapportering kan sendes til NIF Digital support (teknisk støtte) eller Organisasjonssjef i NBBF Ragnhild Riis.

Informasjonssider om Samordnet rapportering (NIF) https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/