Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Nå inviterer vi til Trener 2 utdanning
Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.
Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Nå inviterer vi til Trener 2 utdanning

Nå har det blitt tid til å invitere til en ny årgang med Trener 2 utdanning. Kurset har oppstart i mai 2024 og avsluttes med skriftlig oppgavelevering 1. mai 2025. Påmeldingsfrist er fredag 8. mars. Mer info i artikkelen.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 2 – årgang 2025

 

Det er en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 2. Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

 

Forløpet har en varighet på 75 timer og inneholder følgende aktivitet:

 

 

 • 6 digitale moduler:
  • Tirsdag 21. mai kl 18:00-21:00        Intro + Treningslære
  • Torsdag 23. mai kl 18:00-21:00       Arbeidskrav + Testing
  • Tirsdag 11. juni kl 18:00-22:00        Verdibasert trenerskap
  • Tirsdag 15. august kl 18:00-22:00    Evaluering + Den gode samtalen
  • Tirsdag 10. sept. kl 18:00-21:00      Basketregler
  • BLNO eller landskamp, høst 2024     Kampledelse (Info følger, avhenger av oppsett)

 

 • 2 fysiske samlinger:
  • Fredag 14. juni kl 18:00 – søndag 16. juni kl 16:00. Ullevål/Apaløkka (Oslo).
  • Fredag 16. august kl 18:00 – søndag 18. august kl 16:00. Ullevål/Apaløkka (Oslo).

 

 

Oppgaver og vurdering

På samlingen i august skal alle deltagere gjennomføre en (del av) treningsøkt som del av forløpet. Oppgaven som danner bakgrunnen for denne demonstrasjonen, vil bli utlevert på samlingen i juni.

 

I tillegg til undervisningen ovenfor er det krav om 75 timer med dokumentert trenerpraksis med tilhørende praksisoppgaver, samt en avsluttende skriftlig oppgave. Begge oppgavene utleveres på samling i august 2024 med innleveringsfrist den 1. mai 2025.

 

 

Undervisningsform

Vi fortsetter den hybride løsning der vi både vil ha 2 større fysiske samlinger og en rekke digitale kvelder. Vi har siden 2020 lært at det er mange fordeler med digitale kvelder, samtidig som det er helt nødvendig at vi samles til fysiske samlinger med erfaringsutveksling og nettverksbygging. Og så er basketball bedre egnet i hall enn på nett 😊

 

Det vil også være lagt opp til oppdagende læring gjennom økt antall workshops, deltagerstyrte økter og økt fokus på gruppearbeid og aktiv erfaringsutveksling.

 

 

Påmeldingsfrist             

Fredag 8. mars 2024 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 11548618 eller bruk denne link: https://www.minidrett.no/kurs/11548618

Vær oppmerksom på at påmeldingen din i første omgang skjer til venteliste. Når vi har godkjent, at du innfrir kravene til deltakelse, så vil du bli tilbudt fast plass på kurset. Du vil bli varslet om dette på SMS og få 24 timer til å bekrefte plassen ved å betale deltakeravgiften online.

Det er mulig for klubben din å påmelde deg og betale direkte i Idrettskurs.

 

* Bemerk krav om forkunnskap. Det er en forutsetning for påmelding, at de obligatoriske e-kurs, samt Trenerattest Ungdom, skal være godkjent FORUT for påmelding. Det er også et krav for påmelding at du har godkjent kompetanse som Trener 1.

 

                                          Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs
                                          Telefon 21029090
                                          
minidrett@idrettsforbundet.no

 

Krav til deltakelse

Godkjent Trener 1 kompetanse, samt godkjent Trenerattest Ungdom. Derutover må du være oppmerksom på krav om obligatoriske e-kurs som MÅ være godkjent FORUT for påmelding. 

 

Varighet                           

75 undervisningstimer + 75 timer trenerpraksis

 

Krav til bestått kurs

 • Fullført og bestått obligatoriske e-kurs
 • Fullført og bestått alle moduler (krav om minimum 80% fremmøte)
 • Godkjent demonstrasjons økt
 • Fullført og godkjent trenerpraksis Innleveringsfrist 1. mai 2025
 • Bestått skriftlig oppgave Innleveringsfrist 1. mai 2025
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering                    

Trenere med bestått Trener 2 utdanning er kvalifisert til oppdrag som hovedtrenere for regionslag og hovedtrener for lag i U19-NM. Trener 2 er kvalifisert for opptak til Trener 3.

 

Utgifter                              

Deltakeravgift kr 3500,- som betales online ved aksept av tildelt plass.

 

NBBF bestiller og dekker overnatting inkl. frokost for deltakere som er tilreisende fra andre regioner enn kursstedet.

Deltakere bestiller og betaler selv reise.

Deltakere betaler all lokaltrafikk og måltider utover frokost selv.

Tilreisende utenfor det aktuelle kurssted får reisestøtte til hver samling for rimeligste reisemåte**:

 • Deltakere som behøver fly får inntil kr 1500,- for rimeligste flyreise
 • Deltakere fra Region Nord får inntil kr 2000,- for rimeligste flyreise
 • Deltakere som behøver tog eller buss får inntil kr 1500,- for rimeligste reisemåte.

 

** Kvittering for faktiske utgifter innsendes elektronisk sammen med refusjonsskjema til NBBF.

 

 

Trenerutviklere/undervisere              

Trenerutviklere vil være erfarne trenere med Trener 3 eller FECC utdanning eller annen høyere utdanning.

 

 

Kursansvarlig

Kevin Juhl-Thomsen, Sports- og utdanningskonsulent

Telefon: +47 928 78 107             

E-post: kevin.juhl-thomsen@basket.no

 

 

 

 

 

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.