Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Irettesatt for ekskludering av enkeltspillere
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Irettesatt for ekskludering av enkeltspillere

Forbundsstyret har besluttet å ilegge Oppsal Basket en irettesettelse for å ikke hensynta barneidrettsbestemmelsene den grad man forventer av en klubb underlagt Norges Basketballforbund.

Vedtaket gjengitt under kan protesteres ihht. NBBFs protest og appellreglement

 

Vedtak datert 24.06.2024:

Styret vedtok å ilegge Oppsal Basket en irettesettelse, jmf. NIFs sanksjonsbestemmelser §1-1 a), for å ikke hensynta barneidrettsbestemmelsene i den grad man forventer av en klubb underlagt Norges Basketballforbund (NBBF).

Det er etter styrets vurdering gjennomført systematisk topping i lag som er oppmeldt til å spille i klassene over, dette har medført ekskludering av enkeltspillere på disse lagene.

Praksisen skal opphøre umiddelbart og strengere sanksjoner vurderes om praksisen ikke opphører eller på et senere tidspunkt gjentas.

 

Oppfølging:

Oppsal Basket plikter å involvere administrasjonen i NBBF i planleggingen av kommende sesongs aktiviteter. NBBF vil følge klubben tett og på ingen måte akseptere at barn ikke inkluderes for deltakelse i seriespill, og spesielt ikke i alderen de er omfavnet av barneidrettsbestemmelsene.

 

Lenke: BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

Lenke: EASYBASKET REGLER OG RETNINGSLINJER

Lenke: POLICY FOR PUBLISERING AV SANKSJONSSAKER (vedtatt av forbundsstyret 29.03.2019)