Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Forbundsdommer gir NBBF et stort dommerløft
Akrem G. Dagnew er ny sports- og utdanningskonsulent i NBBF
Akrem G. Dagnew er ny sports- og utdanningskonsulent i NBBF

Forbundsdommer gir NBBF et stort dommerløft

Kevin Juhl-Thomsen går over i stillingen som sportssjef 1.mai, og Akrem G. Dagnew tar over stillingen som sports- og utdanningskonsulent fra samme dato. I tråd med økt fokus på dommerutvikling styrker NBBF administrasjonen på nettopp dette fagområdet.

Vi kan med glede informere om at forbundsdommer Akrem G. Dagnew har takket ja til stillingen og bringer inn uvurderlig kompetanse som spiller i BLNO, trener for yngre lag, forbundsdommer og seks år med dommerutvikling og dommeroppsett i NBBF Region Øst.

Sports- og utdanningskonsulenten er fagansvarlig for kompetanseutviklingen i forbundet og skal sikre at vi utdanner kompetente trenere og dommere. Vi har de siste årene gjort store løft i utdanningsløypene, som er tråd med NIFs prinsipper og det fellesidrettslige, nå skal Akrem bruke sin kompetanse til å bringe dette arbeidet videre.

 

Både nåværende og påtroppende sportssjef er fornøyde med valget:

Brent Hackman uttaler: Med erfaring som både dommer og spiller på elitenivå, vil Akrem ta med seg verdifull sportslig kompetanse inn i rollen som sports- og utdanningskonsulent. Han er ryddig og strukturert og vil videreføre det gode arbeidet til Kevin og NBBF. 

Kevin Juhl-Thomsen uttaler: Jeg er glad for at NBBF satser på å styrke dommerkompetansen i det administrative arbeide rundt utdanning. Vi har i mange år arbeidet hardt med et trenerløft, samtidig som vi har lagt en god grunn for et tilsvarende løft på dommersiden. Nå er jeg glad for at se Akrem ta stafetten videre og sikre satsningen på et skikkelig dommerløft. Jeg gleder meg til arbeidet med Akrem i sin nye rolle. Dette blir utrolig bra. 

 

Espen A. Johansen fortsetter: Vi kjenner Akrem godt og er veldig sikre på at han vil gjøre en fabelaktig jobb i denne rollen. Det at det er økt fokus på dommerutvikling, også i høringsutkastet til Basketplan28, passer veldig bra med Akrem sin kompetanse som forbundsdommer. Hans erfaringer med utvikling og drift i Norges desidert største region er viktig for å kunne tilpasse vårt arbeid etter behovene i basketmiljøene. Vi vet at Akrem er kompetent, godt likt, hardtarbeidende og dyktig, dette blir meget bra uttaler Generalsekretær til basket.no.

 

Akrem forlater rollen som dommer- og aktivitetskoordinator i Region Øst og det skal påstartes en prosess for å dekke de arbeidsoppgavene så snart som mulig. Akrem starter 1.mai.