Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Bøtlegges for upassende uttalelser mot dommere
dom-domstolene.jpg

Bøtlegges for upassende uttalelser mot dommere

NBBFs Appellkomite har behandlet daglig leder i Gimle BBK, Frederik Lelles Gnatt, sin opptreden og uttalelser rettet mot dommerne under kampen mellom Gimle Basket og Fyllingen Basket den 29. november 2023, og vurdert denne som et brudd på NBBFs sanksjonsreglement

 

Vedtak:

Frederik Gnatt tildeles en disiplinærforføyning i form av bot til NBBF på 4.000 kroner, jf. NIF's sanksjonsregelverk § 1-1, jf. NBBF's sanksjonsreglement pkt. (2) og (3).

Les: NBBFs lov- og reglement her 

 

NBBFs Appellkomite skriver blant annet følgende i sin vurdering:

Appellkomiteen legger til grunn at sjikane mot dommerne er et problem, samtidig som det erkjennes at det er en anerkjent del av basketkamper at hjemmepublikummet søker å påvirke dommerne.
Som daglig leder på hjemmebane burde Gnatt søkt å fremstå som et positivt forbilde og hans adferd har hatt en uheldig innvirkning. Særlig som offisiell representant, som han som daglig leder uansett er, har hans adferd bidratt til å skape en fiendtlig atmosfære og holdning ovenfor dommerne.

Vedtak fattet av NBBFs Appellkomite er endelig og kan ikke appelleres videre.