Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Årets Klubb, trener og dommer priser 2023
Baskethelgen priser.png

Årets Klubb, trener og dommer priser 2023

NBBF ønsker innspill fra miljøet til aktuelle kandidater og klubber til årets klubbpriser, trenerpriser og dommerpriser. Årets vekstpris og jentepris blir tildelt ut fra samordnet rapportering, mens de resterende klubbprisene blir tildelt av en jury. Hvert år opprettes det en representativ jury, bestående av representanter fra klubbene. Frist for å nominere kandidater er 30.05.2024

Nominer dine kandidater Her

Årets priser er: 

Årets Trenerentusiast

Ikke alle trenere er like profilerte nasjonalt, men mange legger likevel ned en betydelig innsats som er helt avgjørende for basketball lokalt. Disse hedres under kategorien «Årets Trenerentusiast». NB: Husk navn og beg

Årets Topptrener
Prisen skal gå til en trener med dokumenterte resultater på elitenivå (klubblag eller landslag). NB: Husk navn og begrunnelse.

Årets Trenertalent
Her ser vi etter trenertalenter som i kraft av sitt virke har dokumentert en sannsynlig fremtid som norsk topptrener. For å bli vurdert i denne kategorien må man ikke ha passert 30 år. NB: Husk navn og begrunnelse

Årets Klubbleder
Tildeles den klubblederen som har vist utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende frafall) i «sin» klubb. NB: Husk navn og begrunnelse.

Årets Unge Leder
Tildeles en person i alderen 15–26 år, som er en god representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Hen jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet. Hen har gjerne en rolle som ungdomsrep. eller lignende verv. Som årets unge leder, har vedkommende vist engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Hen er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar

Årets Ildjsel
Tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats.NB: Husk navn og begrunnelse.

Årets Nettpris
Tildeles den klubben som har best hjemmeside og bruk av sosiale medier. NB: Husk navn og begrunnelse.

Årets dommerentusiast
Tildeles en dommer uansett nivå, som har stilt opp når det trengs og gjort en betydelig innsats. Dommeren har vist god forståelse for spillet, gode kommunikasjonsevner og godt samarbeid med spillere, trenere og sekretariat.
Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball og dommerjobben.

Årets Dommertalent
Her ser vi etter dommertalenter som i kraft av sitt virke har dokumentert en sannsynlig fremtid som norsk elitedommer. For å bli vurdert i denne kategorien må man ikke ha passert 30 år.

Årets Toppdommer
Prisen skal gå til en dommer med dokumenterte resultater/prestasjoner/nominasjoner på elitenivå (nasjonal toppserie eller internasjonalt).

Årets vekstpris – tildeles den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2023-2024. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

 

Årets jentepris – tildeles den klubben som har størst vekst i antall jentespillere under 20 år fra 2023-2024. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering. 

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdannning, drift, klubbutvikling, NBBFSHOP og Diadoraavtalen.