Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Stor lisenskontroll i februar
receit.jpg

Stor lisenskontroll i februar

I basketballsesongen 2022/2023 har NBBF registrert at det er et stort avvik mellom antall utskrevne lisenser og antall betalte lisenser. Derfor er det bestemt at NBBF skal gjennomføre en stor kontroll av lisenser regionalt i løpet av februar.

Lisensen er en spillers tillatelse til å delta i seriespill, og den har også spilleres forsikring innbakt. Å spille uten lisens er å spille uten tillatelse og forsikring. NBBF må lukke gapet mellom antall spillere som faktisk deltar i organisert konkurranse og de som betaler for å gjøre det.

Klubbene i Norge må snarest påse at samtlige spillere som deltar i konkurranse har betalt sin lisens. På denne siden finner du informasjon om hvordan du enklest løser din lisens. Klubbene må informere sine trenere og lagledere om at de ikke må ta med spillere som ikke har lisens i noen kamptropper.