Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Søknad om deltakelse i konkurranse i utlandet
Foto: Bøler Basket
Foto: Bøler Basket

Søknad om deltakelse i konkurranse i utlandet

Deltakelse i turneringer eller treningskamper i utlandet skal søkes om til Norges Basketballforbund. Det er viktig at NBBF har oversikt over dette både pga antidopingarbeid og i tilfelle det oppstår en beredskapssituasjon.

Klubber tilknyttet NBBF skal melde fra hvis de deltar i noen form for konkurranse i utlandet. Det gjelder også treningskamper, da dopingreglementet gjelder også disse, og beredskapssituasjoner kan oppstå da også.

NBBF må også være orientert om at det finnes grupper i utlandet som samtidig må etterleve NBBFs regler, retningslinjer og verdier tilknyttet betting og kampfiksing, antidoping, vold og trusler, diskriminering og seksuell trakassering, reglementet til basketballforbundet i gjeldende land, samt lover i landet som besøkes.

Dersom det oppstår en krise, vil NBBF følge vedtatt beredskapsplan og samarbeide med organisasjonene og etatene som involveres. Da er det viktig at NBBF har kontaktinformasjon på reiseleder, samt antall reisende, hvor deltakerne befinner seg og reisetidspunktene.

Det er klubbleder som har det overordnede ansvaret og skal levere søknaden til NBBF. Søknaden finner dere her. Eventuelle spørsmål kan rettes til sportssjef i NBBF, Brent Hackman.

Brent Hackman
Brent Hackman
Sportssjef frem til 1.mai

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.