Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Prosjektmidler til bygging av utebaner
Eksempel på bane.
Eksempel på bane.

Prosjektmidler til bygging av utebaner

Klubber på Østlandet kan nå søke midler til etablering av lokale utebaner.

Norges Basketballforbund (NBBF) har fått tildelt 6,3 millioner kroner til etablering av utendørs basketballbaner av høy kvalitet på Østlandet. Prosjektmidlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB.  

NBBF har inngått et samarbeid med Bergo Flooring (offisiell leverandør av gulv til FIBA) og Pureplay AS, som våre leverandører av gulv og kurver.  

 

Det er forhandlet frem to tilbud som inneholder en pakkepris på gulv og kurve(r):  

En 3X3-bane - pakke 1

 • 1 stk. 3x3-bane på 250 m2, (spilleflaten er på 15 x 11 m og er inkludert sikkerhetssone som fører til at banen er på totalt 17,45 x 14,29 m). Dette inkluderer gulv i standardfarger og kantlister fra Bergo Flooring, som er den offisielle gulvleverandøren til NBBF.
 • 1 stk. offisiell 3X3 kurv fra Marty sport. (Marty Sport leverer markedets beste løsning for 3X3 kurver. Kommer med Acryl bakplate på og ring i galvanisert stål. Stolpen er polstret for å forhindre skader. Kurven kommer med et overheng på 2,25 meter.)

Montering, frakt og påføring av linjer avtales direkte med Pureplay AS. 

 • Veiledende pris for denne pakken vil ligge på ca. 250.000,-  
 • Klubben må stå for egenandel på kr. 50.000,- 
 • Norges Basketballforbund støtter klubb med resterende beløp utover egenandel.  

 

En ordinær basketball bane, to 3x3-baner - pakke 2

 • 1 stk hel ordinær bane på totalt 611,51 m2, (spilleflaten er på 28,4 x 15 m og inkl. sikkerhetssone er banen på totalt 32,27 x 18,95 m). Denne banen kan benyttes som 2 stk. 3x3-planer. Dette inkluderer gulv i standardfarger og kantlister fra Bergo Flooring som er den offisielle gulvleverandøren til NBBF.
 • 2 stk. offisielle 3X3 kurver fra Marty sport. 

Montering, frakt og påføring av linjer avtales direkte med Pureplay AS. 

 

 • Veiledende pris for denne pakken vil ligge på ca. 500.000,-  
 • Klubben må stå for egenandel på kr. 100.000,- 
 • Norges Basketballforbund støtter klubb med resterende beløp utover egenandel.  

 

Utebanene - profilering, størrelser og retningslinjer.

 

Krav til klubb 

Før søknaden om støtte til utebane kan sendes inn, må klubben ha følgende i orden:  

 • Styrevedtak som bekrefter søknad, godkjent egenandel og aksept for NBBFs retningslinjer knyttet til bruk og markedsrettigheter.  
 • Godkjent plass banen kan settes opp på, samt bekreftelser på dette fra grunneier og eventuelle offentlige myndigheter.  
 • Bekreftelse på at klubb påtar seg ansvar for tilsyn og eventuelle nødvendige utbedringer av skader på gulv og kurv(er) fra ferdigstillelse. Eventuelt kan egen tilsyns- og vedlikeholdsavtale med Pureplay AS inngås.  

Før banen kan bestilles av NBBF må følgende være på plass:

 • Fullstendig søknad fra klubb skal godkjennes av NBBF. 
 • Egenandel skal være innbetalt til NBBFs konto. 
 • Plassen der gulvet skal legges må ha et underlag av asfalt eller betong, men betong er foretrukket underlag.  
 • Bekreftelse på at klubben stiller tilstrekkelig antall ressurspersoner ved etablering og ferdigstillelse/åpning av anlegget.  

Når utstyr mottas av klubb må klubben:

 • Avtale og gjennomføre montering av gulv og kurver sammen med Pureplay AS. Her stiller klubb med tilstrekkelig antall resurspersoner til montering og opplæring (vedlikehold m.m.). 
 • Avtale og gjennomføre offisiell åpning av banen i samarbeid med NBBF, Pureplay AS og eventuelle andre aktører, herunder offentlige myndigheter.  

 

Søknader til prosjektet leveres via denne søknadsportalen.

Dokumentene som er nevnt under krav til klubb, må sendes på epost til axel.langaker@basket.no for å få en godkjent søknad. Merk eposten med “Søknad Utebaneprosjekt”.  

 

Søknadsfristen er åpen og midlene fra Sparebankstiftelsen DNB blir tildelt fortløpende. NBBF jobber for å videreutvikle prosjektet til å omfatte hele landet på sikt. Klubben kan søke om støtte fra andre aktører for å få dekket egenkapitalen, NBBFs årshjul for støtte- og tilskuddsordninger viser en oversikt over mulige alternativer. 

Informasjon om prosjektet finnes på basket.no. 

Digitalt_tildelingsdiplom.jpg