Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Sesongstart regioner – Fokus på ivaretakelse av nyutdannede dommere!
Design uten navn.jpg

Sesongstart regioner – Fokus på ivaretakelse av nyutdannede dommere!

Ny sesong er like rundt hjørnet og NBBF ønsker at alle våre flotte nyutdannede dommere skal tas ekstra godt vare på. Særlig i oppstartsfasen er det viktig at alle aktører og tilskuere gir våre nye dommere trygge rammer for utvikling og mestring.

NBBF og våre regioner innfører denne sesongen et nytt tiltak for å gi våre nyutdannede dommere en ekstra trygghet. Alle kampledere og ferske aspiranter får utdelt et rødt svettebånd med hvit NBBF-logo (Opplæringsbånd), som skal benyttes i alle kamper. Det opplæringsbåndet skal signalisere til alle andre aktører at man er nyutdannet og derfor trenger å konsentrere seg om egen utvikling i trygge omgivelser.  

 

Trenere, spillere og publikum skal utvise ekstra varsomhet i kommunikasjon med og rundt dommere som bruker røde svettebånd. Det skal være lav terskel for å ilegge sanksjoner mot aktører som kommer med negative kommentarer eller annen type negativ oppførsel rettet mot dommere som bærer rødt svettebånd. I klartekst betyr dette at negativ oppførsel som vanligvis kunne forventes å medføre advarsel fra dommerne, nå kan bety hardere bestrafning. Det vil være svært lav terskel for å ilegge teknisk foul for negativ oppførsel mot dommere som bærer rødt opplæringsbånd, og i grove tilfeller vil forhold meldes videre til NBBF, for videre oppfølging og eventuell ytterligere sanksjon.  

 

Vi ber alle våre klubber om å sette ekstra fokus på ivaretakelse av nyutdannede dommere i dialog med sine medlemmer denne sesongen. Det er særlig viktig at trenerne er sitt ansvar bevisst her. En dommeravgjørelse skal aksepteres og ikke kommenteres negativt, selv om man er uenig i den. Dette uavhengig av om avgjørelsen oppfattes korrekt eller ikke. Dersom man har innspill og kommentarer til dommernes prestasjoner underveis i kamp, oppfordrer vi om at disse sendes til den regionen kampen arrangeres av. Regionene vil håndtere slike hevendelser og følge opp aktuelle dommere, med fokus på utvikling og læring.  

 

NBBF oppfordrer alle til å heie frem gode prestasjoner på banen. Dommere er helt essensielle for at spillere og trenere skal få kjenne idrettsglede og mestring, men mange glemmer at dommerne også vokser på å få positiv feedback. La sesongen 2023-24 være den sesongen vi setter ekstra pris på alle våre dommere, og særlig de som er helt i startfasen av dommerkarrieren.  

Kontakt din region ved spørsmål 

Region Midt: Viola@basket.no

Region Nord: Sivert@basket.no

Region Sør: Sivert@Basket.no

Region Vest: Ellinor@Basket.no

Region Øst: Akrem@Basket.no