Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / NBBF innfører sertifisering for basketball på toppidrettslinjer på videregående skoler.
U18K-Danmark-Aurora-drive2.jpg

NBBF innfører sertifisering for basketball på toppidrettslinjer på videregående skoler.

Sammen med økningen av medlemsmassen i basketball, har også antall videregående skoler som tilbyr basketball på toppidrettslinjen økt. For å ivareta og videreutvikle basketfaglig kompetanse på skolene, har NBBF innført en sertifisering for de videregående skole på tilbyr toppidrett - basketball.

Samarbeidet mellom Norges Basketballforbund og de forskjellige toppidrettsgymnasene er i dag ikke satt i system. Sertifiseringen vil sikre bedre samarbeid og kvalitet både på trenerkompetanse og sportslig innhold.  

Sertifisering er noe de ulike skolene kan være med på om de ønsker, men sertifiseringen vil gi godkjente skoler et kvalitetsstempel i markedsføringen.  

Sertifiseringen gjelder for ett skoleår om gangen.

Liste over godkjente skoler publiseres på basket.no 15. januar. 

 

NBBF gir ut to stempler: 

NBBF-godkjent toppidrettslinje, og NBBF-godkjent og anbefalt toppidrettslinje 

 

Som Godkjent Toppidrettslinje for videregående skole får skolene: 

 • Godkjent Toppidrettslinje-stempel som kan brukes i egen markedsføring 
 • Skolen inkluderes i oversikten på basket.no over godkjente toppidrettslinjer 
 • Invitasjon til NBBFs Toppidrettsseminar (EVU) – avholdes på våren hvert år 

 

Krav for å bli Godkjent Toppidrettslinje 

 • Gyldig trener 3-lisens* 
 • Signert code of conduct 
 • Deltakelse på NBBFs Toppidrettsseminar (EVU) – avholdes på våren hvert år 

 

Som Godkjent og Anbefalt Toppidrettslinje for videregående skole får skolene: 

 • Godkjent og anbefalt Toppidrettslinje-stempel som kan brukes i egen markedsføring 
 • Skolen inkluderes i oversikten på basket.no over godkjente og anbefalte toppidrettslinje og markedsføres på NBBFs kanaler før skolens søknadsfrist 
 • Oppfølging av NBBF med årlig besøk av Sportssjef og/eller landslagstrener  
 • Invitasjon til NBBFs Toppidrettsseminar (EVU) – avholdes på våren hvert år 
 • Gratis påmelding for to personer til Baskethelgen (DST/DSK) inkludert middag lørdag kveld 

 

Krav for å bli Godkjent og Anbefalt Toppidrettslinje 

 • Gyldig trener 3-lisens* 
 • Signert code of conduct 
 • Deltakelse på NBBFs Toppidrettsseminar (EVU) – avholdes på våren hvert år 
 • Lærerplan i henhold til NBBFs utviklingstrapp og spilleprinsipper 
 • Tilbyr individuell utviklingsplan for spilleren i samarbeid med klubb og landslag 

 

Søknadsprosessen 

Skolen sender inn søknad til Sportssjef i NBBF innen 31. desember 

Søknaden skal inneholde: 

 • Navn og kontaktinformasjon til skolens rektor og/eller avdelingsleder
 • Trenerens navn, basketballtrener-CV og kontaktinformasjon 
 •  Læreplanen i basketball

Søknaden gjennomgås av Sportsavdelingen i NBBF og godkjennes administrativt av ledergruppen etter betingelsene vedtatt av Forbundsstyret.

I særskiller grunner kan NBBF gi dispensasjon fra formalkravet Trener 3 dersom treneren har relevant idrettsfaglig og pedagogisk kompetanse. 

Code of conduct er et dokument som bekrefter at treneren har lest, og forstått, kravene tilknyttet verdigrunnlaget til NBBF. Dokumentet tilgjengeliggjøres når søknaden er innsendt. 

 

Spørsmål kan rettes til NBBF Sportssjef Kevin Juhl-Thomsen, kevin.juhl-thomsen@basket.no