Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Reagerer på FIBA-ja til Russland
NBBF-president Jan Hendrik Parmann reagerer sterkt på at FIBA inviterer russiske og belarusiske deltakere til forskjellige arrangementer i sommer.

FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB
NBBF-president Jan Hendrik Parmann reagerer sterkt på at FIBA inviterer russiske og belarusiske deltakere til forskjellige arrangementer i sommer. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB

Reagerer på FIBA-ja til Russland

Norges Basketballforbunds styre har vedtatt å trekke deltakere fra alle FIBA-arrangementer der det også er invitert russiske eller belarusiske deltakere. – Vi ser veldig alvorlig på at de er blitt tatt inn i varmen, sier NBBF-president Jan Hendrik Parmann.

Sammen med åtte andre basketballforbund – de nordiske, de baltiske og Polen – har NBBF og Parmann undertegnet en uttalelse sendt FIBA, FIBA Europe, IOC (den internasjonale olympiske komité) og alle FIBAs medlemsland i Europa.

Der slår de fast at så lenge Russlands angrepskrig i Ukraina fortsetter, vil de ni landene ikke nominere deltakere til FIBA-arrangementer der det åpnes for russisk og belarusisk deltakelse.

Hvis FIBA ikke reagerer, vil de ni forbundene også vurdere å trekke ut sine representanter i forskjellige FIBA-styrer og -komiteer.

– Alle de samme landene gjorde en henvendelse til FIBA i januar og var veldig tydelige på at det er prematurt i det hele tatt å drøfte hvorvidt man skal ta russere og belarusere inn i varmen all den tid Russland støttet av Belarus fører en invasjonskrig i Ukraina, forteller Parmann.

 

Trekker deltakere i FIBA-program

Den henvendelsen har ikke FIBA svart på, noe forbundene i sitt brev sendt fredag omtaler som «uakseptabelt og veldig skuffende».

– Så får vi deltakerlisten til diverse programmer hvor vi ser det er russere og belarusere med. Det reagerer vi kjempesterkt på. For her snakker vi om to land som virkelig har tette bånd mellom idrett og den politiske ledelsen, understreker NBBF-presidenten.

I første omgang er konsekvensen at Norge og de øvrige åtte forbundene trekker sine deltakere fra sommerens utviklingsprogram for kvinnelige ledere, som er innenfor prosjektet Erasmus+ og EU-finansiert, og der Russland og Belarus er bekreftet representert.

Dessuten FIBAs dommerklinikker og trenerutdanningen FECC hvis russere eller belarusere er på listene, her er søknadsfristen noe senere.

 

– Frykter en snikinnføring

FIBA var tidlig ute med å utestenge Russland og Belarus og deres klubblag fra alle internasjonale turneringer. De to nasjonene er dermed ikke med i sommerens EM-turneringer for aldersbestemte landslag og dessuten ute av flere av de kommende EM og VM for seniorlandslag, ettersom de ikke har vært med i kvalifiseringen.

– Vi frykter likevel at det er en snikinnføring når FIBA inviterer russiske og belarusiske deltakere til arrangementer. Vi ser veldig alvorlig på at de er tatt inn i varmen. Hvis vi kommer i en situasjon der de også tar med russiske eller belarusiske lag, vil vi og de andre nasjonene etter alle solemerker trekke våre lag fra deltakelse, fastslår Jan Hendrik Parmann.

NBBF støtter fullt og helt Norges Idrettsforbunds linje i holdningen til Russlands invasjon i Ukraina og russisk og belarusisk deltakelse i idretten.

– Vi vil ikke dele rom med disse landene før de står for noe annet enn det de gjør i dag, presiserer Parmann.

 

FIBA på bedre tanker?

Inntil videre er det ikke aktuelt for Basketballforbundet å utebli fra generalforsamlinger og andre lederfora i FIBA.

– Vi kan ikke sette oss selv på sidelinja og ekskludere oss selv der vi har en idrettspolitisk stemme. Men vi kommer fra ni forbund som utgjør 18 prosent av FIBA Europa, og håper at reaksjonen vår med å begynne å trekke deltakere er et så kraftig signal at FIBA kommer på bedre tanker.

– Vi snakker om viktige utviklingsprosesser for europeisk basket, finansiert gjennom Erasmus+ og EU. Og jeg kan overhodet ikke forestille meg at man oppnår noen goodwill i de organisasjonene, hvis midlene deres går med til å utdanne russiske og belarusiske utøvere og ledere, understreker NBBF-presidenten.