Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Orientering om regnskap og budsjett
Dommer.png

Orientering om regnskap og budsjett

Siden det i 2023 ikke avholdes Basketballting orienterer administrasjonen om regnskap for 2022 og budsjett for 2023.

Jmf. NBBFs lov §22 (6) skal Forbundsstyret innen utgangen av mars det år det ikke avholdes Basketballting orientere organisasjonen om regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Budsjettet skal bygge på den budsjettplan som er vedtatt for 2-års perioden.

Vedlagt følger årsregnskap 2022, årsberetning for 2022 og budsjett 2023.