Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Ny lederutdanning i basketball
Som trener er du ikke bare basketball instruktør... du er en viktig lederskikkelse og rollemodell. Nå får en rekke norske basketballtrenere sjansen for å teste ny satsning på lederutdanning.
Som trener er du ikke bare basketball instruktør... du er en viktig lederskikkelse og rollemodell. Nå får en rekke norske basketballtrenere sjansen for å teste ny satsning på lederutdanning.

Ny lederutdanning i basketball

I samarbeid med Sport4Understanding og den tyske klubben ULM har NBBF fått godkjent et nytt ERASMUS+ prosjekt for å utdanne sterke lederskikkelser i norsk basketball. Nå kan du som er mellom 20-40 år søke om opptak på utdanningen. BEMERK KORT TIDSFRIST!!!

Norges Basketballforbund skal sammen med Sport4Understanding og Ulm Basket i Tyskland, iverksette et ledelsesutviklingsprosjekt med basketball som utviklingsarena. Med ungdomslandslagene og eget lag i klubb som øvingsarena skal 12-15 unge trenere i Norge få muligheten til å videreutvikle sin lederkompetanse.  

 

Prosjektet har som mål å gi faglig og mellommenneskelig utvikling av ungdomsarbeidere (trenere) innen ledelse og basketball. På sikt vil kompetansehevingen på ungdomstrenerne utvikle bedre mellommenneskelig ferdigheter og bygge gode miljø for å best ivareta og utvikle spillere i de ulike klubbene.

 

Commission launches new Erasmus+ app - EU Neighbours    

 

 

Gjennom digitale og fysiske samlinger skal deltakerne delta på workshoper vedrørende lederskap og basketball. Deltakelse i prosjektet vil kunne gi trenerne verktøy som skal kunne brukes i den viktigste utviklingsarena – egen klubb. Erfarne landslagstrenere som Ståle Frey vil følge deltakerne gjennom aktivitet på landslagssamlinger og i egen klubb.

 

Prosjektet vil bygge et felleskap av trenere som utvikler mellommenneskelig ferdigheter og kvaliteter som skal brukes på lokalt-, regionalt-, nasjonalt- og europeisk nivå.

 

 

Kriterier til søkere:

  • 20 til 40 år
  • Medlem, og aktiv trener på ungdomsnivå i klubb tilhørende NBBF
  • Trenerlisens (trener 1 til trener 3)
  • Være aktiv i egen klubb som mentor

 

Tidslinje

 

Digitalt møte mars/apil 2023

Fysisk samling tilknyttet DST 8-10. September 2023

Fysisk samling i Ulm februar 2024

Mentoroppfølging med ungdomslandslagene som øvingsarena

Avsluttes med fysisk samling i Oslo tilknyttet DST september 2024.

Deltagerne mottat Erasmus+ Youth Pass for sin deltagelse i programmet.

 

Økonomi

Prosjektet finansieres av Erasmus +

Prosjektet dekker alle kostnader tilknyttet samlinger, inkludert reise og opphold.

Det er ikke egenandel for deltakelse.

 

Søknader sendes til brent@basket.no innen 10.03.2023

Brent Hackman
Brent Hackman
Sportssjef frem til 1.mai

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.