Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / NBBF tildelt midler til utendørsbaner
Digitalt_tildelingsdiplom.jpg

NBBF tildelt midler til utendørsbaner

NBBF har blitt tildelt 6,3 millioner kroner at Sparebankstiftelsen til bygging av utendørs basketballbaner. Prosjektstart er 1. mai i år og tildelingen varer til 1. mai 2026.

Etter at NBBF høsten 2022 inngikk avtale med Pureplay og Bergo Flooring om utendørs basketballdekke, er nå også finansiering på plass. Dermed kan NBBF, i samarbeid med klubber og kommuner, de neste tre årene få på plass en rekke utendørsanlegg av svært høy kvalitet.

- Dette vil dekke et meget stort behov som vi har visst at er der veldig lenge, sier en meget fornøyd generalsekretær, Espen A. Johansen. – Det vil bidra veldig sterkt til å skape mer av den egenorganisert aktivitet, og gjør idretten enda mer tilgjengelig og lavterskel, fortsetter han. NBBF har i høringer knyttet til anlegg oppfordret NIF og norsk idrett til å i større grad stimulere til egenorganisert aktivitet, noe som vi mener vil føre til økt rekruttering og mindre frafall på sikt.

NBBF rapporterer til Sparebankstiftelsen på utviklingen i prosjektet årsvis.

I løpet av våren vil NBBF komme tilbake med mer informasjon om hvordan kommuner og klubber i Basket-Norge skal kunne søke på å få utbygget anlegg hos akkurat seg. Følg med i nyhetsbrev og på basket.no!