Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Nasjonal 1M sesongen 2023-24
Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Nasjonal 1M sesongen 2023-24

Styret i NBBF har vedtatt at det spilles Nasjonal 1M sesongen 2023-24. Det kreves at minst seks lag meldes på for at serien skal kunne avvikles. Påmeldingsfrist er 18. mai.

Neste sesongs Nasjonal 1M skal bestå av 6 til 10 lag. Forutsetninger for å melde seg på er:

  • Deltakelse i Regional 1M sesongen 2022-2023. Dersom mer enn 10 lag melder seg på vil tabellposisjon i Regional 1M avgjøre om man får delta.

Påmelding gjøres ved e-post til eivind.jensen@basket.no innen 18. mai kl 12.00.


Konkurranseform

Vedtatt konkurranse form er minst 18 kamper pr lag. I praksis vil det settes opp firedobbel serie med seks lag, trippel serie med syv til ni lag eller dobbel serie med ti påmeldte lag.

Serieavgift

Ved 8 eller flere påmeldte lag vil serieavgiften bli på kr 45.000 kroner. Serieavgiften økes til 58.000,- hvis det blir bare 6 eller 7 påmeldte lag, da dette gjør at totalkostnaden må deles på færre.

Reisekostnadsfordeling

Det vil bli reisekostnadsfordeling mellom lagene. Dette innebærer:

  • Lagene rapporterer sine totale reisekostnader forbundet med deltakelsen.
  • De forskjellige lagenes kostnader blir summert, og delt på antall lag.
  • De lag som har betalt mer enn snittet får noe tilbake, de som har hatt lavere utgifter enn snittet må betale noe inn.

Prinsippene for reisekostnadsfordelingen er som følger:

-Kun kostnader forbundet med hovedreise kan regnes inn i reisekostnadsfordelingen -Maks antall reisende er 11 (10 spillere og 1 coach/leder) kan legges inn i reisefordelingen

-Prisen for en reise skal basere seg på idrettspris hentet fra NBBF reisebyrå pr. 1. september aktuell sesong.

-Reisende lag på spesielle helger (høstferie felles helg, siste helg før julaften, vinterferie felles helg og palmesøndaghelg) som dokumenterer høyere priser enn normal idrettspris vil kunne få lagt til inntil 20% på normal idrettspris som kan legges inn i reisefordelingen.

-Reisen må være på mer enn 15 mil en vei før den kan legges inn i reisekostnadsfordelingen.

Reglementet for Nasjonal 1M finner du her.

Eivind S. Jensen
Eivind S. Jensen
Turneringskoordinator

BLNO drift, sanksjonssaker, Nasjonal 1.divisjon drift, basket.no og IT