Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Nå er vi blitt 20 000
Norsk basketball gjør et nytt byks i antall medlemmer, fra fjorårets rekord på 16 791 til over 20 000.
Norsk basketball gjør et nytt byks i antall medlemmer, fra fjorårets rekord på 16 791 til over 20 000.

Nå er vi blitt 20 000

– Jeg hadde en god magefølelse, men dette er jo over alle forventninger, sier basketpresident Jan Hendrik Parmann. På ett år har norsk baskets medlemstall økt med 21,3 prosent – fra rekorden på 16 791 i fjor til 20 374. Nye klubber etableres over hele landet, de eksisterende klubbene vokser enormt og unge spillere strømmer til.

Norges Idrettsforbunds medlemstall for 2022 viser at basketball er den klart mest voksende lagidretten og bare er slått av to mindre forbund i prosent vekst:

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund som har økt fra 194 til 286 medlemmer (47,4 prosent) og Norges Functional Fitnessforbund som går fra 1426 til 2029 (42,3 prosent).

– Å passere 20 000 er en milepæl som viser at vi ikke lenger er en liten idrett i Norge, men en mellomstor idrett. Og større skal vi bli, fastslår NBBF-president Jan Hendrik Parmann.

I løpet av sju år er forbundets medlemstall mer enn doblet, fra 9842 i 2015.

– Etter BLNO-satsingen var vi 12 000 på det meste tidlig på 2000-tallet, men så har vi falt ned igjen før veksten de siste sju årene, forteller generalsekretær Espen A. Johansen.

– Mange tror 3x3-basket er årsaken til veksten nå, men de utgjør bare 945 av de 20 000, så der har vi fortsatt en betydelig oppside, understreker han.

 

77 prosent gutter og menn

De desidert største aldersgruppene er 6-12 år og 13-19 år, som også har klart størst økning. Totalt er 15 740 medlemmer gutter og menn (77,3 prosent) og 4634 jenter og kvinner.

– Jeg blir nesten målløs over denne veksten, sier Espen A. Johansen.

– Det er egentlig en veldig kred til klubbene og det arbeidet de har gjort. De har stått i pandemien og ikke lagt ned aktiviteten, men bare kjørt på. Nye klubber er kommet til og vi har fått supervekst i etablerte klubbmiljøer, forteller han.

Norges Basketballforbund er Regnbuefyrtårn i idrettsforbundet, arbeider for mangfold og integrering og satser på EasyBasket, 3x3, rullestolbasket og Star-basket med Hop Stars som stjerner med egen TV 2-serie.

– Vi får mye oppmerksomhet for det verdibaserte arbeidet vårt, sier Johansen.

Men er norsk basketball klare til å ta imot alle som vil begynne å spille?

– Veksten fører med seg utfordringer knyttet til anleggssituasjonen og antallet trenere og dommere, dette er voksesmertene våre. Samtidig bringes det inn flere ressurspersoner med foreldre og spillere, så det fins mennesker å ta av. Nøkkelen for oss som forbund blir å legge best mulig til rette for vekst, med oppfølging og kursvirksomhet, presiserer generalsekretæren.

 

– Mange nye klubbmiljøer

Jan Hendrik Parmann gir klubbene det meste av æren for bykset på 21 prosent.

– Jeg legger meg langflat av beundring for klubbene våre som til tross for begrensede ressurser og begrenset hallkapasitet greier å åpne dørene for så mange. Jeg biter meg også merke i at vi har mange nye klubbmiljøer som bidrar og vokser raskt. Det gjør at basket blir spredt mye mer ut i Norge og at vi bare akselererer, sier NBBF-presidenten.

– Alt dette er gledelig, men vi må også rope et varsko. For selv om vi har en markant økning også på jentesiden, er det et faktum at guttene vokser enda raskere og at gapet blir større. Her har vi en kjempejobb å gjøre for å få enda kraftigere vekst på jentesiden og utjevne forskjellen, understreker han.

En annen faktor som nevnes som årsak til veksten er prisøkningen på strøm, mat og drivstoff – og at det dermed er blitt trangere økonomisk for mange. Basketball er en lavterskelsport også økonomisk og er blitt mer attraktive sammenlignet med mange andre aktiviteter.

 

Globale kanaler

– En logisk forklaring på den enorme populariteten vi opplever er også at barn og ungdom i dag ikke får sine inntrykk fra vanlige medier som aviser og lineær-TV i Norge, men sosiale medier som YouTube og andre globale kanaler som har et helt annet bilde av hvilke idretter som appellerer og er kule, tror Jan Hendrik Parmann.

– 3x3 som OL-idrett og alle mulige filmer med Michael Jordan-dokumentaren på Netflix i spissen har vært med på å få dette til å trende. Jeg tror også at stemningen rundt landslagene våre har hatt en positiv effekt, sier basketpresidenten.