Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Møt ledertalentene i norsk basket!
Unge Ledere.png

Møt ledertalentene i norsk basket!

Norges Basketballforbund lanserte tidligere i høst et lederprogram for unge ledere, med mål om å utruste deltakerne med verdifull innsikt i frivillig arbeid innenfor idretten og inspirere dem til å påta seg lederansvar i sine respektive klubber. Programmet er nå i gang og første samling er gjennomført.

NBBF Unge Ledere er et lederprogram for unge voksne i alderen 18-26 år. Ti kvalifiserte søkere fra forskjellige steder i landet har blitt valgt ut til å delta i programmet.

I løpet av fem samlinger, tre digitale og to fysiske, skal deltakerne gjennom ulike emner med ulike foredragsholdere. Deltakerne skal gjennom følgende emner i løpet av de tre digitale samlingene: NBBFs strategiske veivalg, arrangements- og prosjektledelse og relasjonsledelse.

De to fysiske samlingene vil være på Basketballtinget 2024 i mai og Baskethelgen 2024 i september.

 

Hvorfor vi startet programmet Unge Ledere?

Gjennom klubbutviklingsarbeidet opplever vi at ungdommene tar stort eierskap i klubbenes drift, utvikling og aktivitet dersom de blir gitt muligheten. Ungdommenes involvering i klubbenes utvikling har alltid vært høy innenfor basketball og vi har sett tendenser de siste årene til at ungdommenes engasjement for drift, ledelse og utvikling av klubbene er økende.

På bakgrunn av ungdommenes engasjement ønsker NBBF å prioritere og legge til rette for kompetanseheving og personlig utvikling av unge ledere, med mål om en utvikling av klubbenes drifts- og aktivitetstilbud.

– Spennende å møte de unge ledertalentene

Den første av totalt fem samlinger ble gjennomført i slutten av november. Da var det «NBBFs strategiske veivalg - Introduksjon og påvirkning av Basketplan 28» som sto på agendaen. Foredragsholderen under den første samlingen var generalsekretær i Norges Basketballforbund, Espen Johansen.

– Det var spennende å møte de unge ledertalentene og gi en innføring i strategisk arbeid. Dette er en engasjert gjeng med unge voksne som både er og vil være viktige bidragsytere i norsk basket, fastslo generalsekretæren.

 

Møt deltakerne

For å bli bedre kjent med deltakerne fikk de noen spørsmål i forkant av første samling knyttet til hvorfor de ønsker å delta og hva deres mål og drømmer er. Her kan dere lese om hvem de ti utvalgte talentene er, og litt om deres mål og drømmer.

 

Henning Gustad Thompson, 20 år, Oslostudentens idrettsklubb

 image7j4slp.png

Henning ønsker å delta i kurset på grunn av sin lidenskap for basketball, som har fulgt han siden han gikk i 5. klasse. «Studiene mine innen sport management ved Norges Idrettshøgskole gir meg en solid plattform, og jeg tror kurset vil være svært relevant for min utdanning og bidra til å styrke fundamentet mitt for å utvikle idretten».

Når jeg ser fremover, håper jeg at basket om 10 år blir blant Norges største, og fungerer som en inkluderende sosial arena for alle. «Målet er å skape minneverdige opplevelser for alle involverte, og bidra til å forme et fellesskap som gjør sporten tilgjengelig og givende for en bred gruppe mennesker».

 

Lawen Gilli, 24 år, TNT Basket

 imagenyj6k.png

Lawen ønsker å utvikle seg som leder i norsk basket, fordi dette er en idrett hun brenner for. Hun har lyst til å bidra til at andre barn og unge får en god opplevelse og føler mestring i hverdagen. Klubben hennes har gitt henne mye glede, og mestring i løpet av hennes år i klubben, og nå ønsker hun å videreføre dette ved å være leder i norsk basket.

 

«Mitt ønske er at norsk basket skal frem i lyset og at dette blir en idrett som er attraktiv for flere». Lawens drømmescenarioet er at norsk basket skal bli såpass stort at flere lokale lag kan dra utenlands og møte andre lag og bli kjent med andre i basketmiljøet.

 

Elias Grande Austad, 18 år, TNT Basket

 imageu2ovy.png

Elias ønsker å utvikle seg selv slik at han kan hjelpe andre med å få like mange gode minner fra basketball som han sitter igjen med.

«Min drøm er at basket skal bli en av de store sportene i Norge, på nivå med fotball og håndball». Han ønsker at basket skal være et tilbud for alle, uansett alder, økonomisk situasjon eller bosted. Basket = Mangfold.

 

Magnus Jønland Galleberg, 18 år, TNT Basket

Magnus har en dyp drivkraft for å delta i Unge Leder-programmet med mål om personlig lederutvikling. Hans ambisjon er ikke bare begrenset til egen vekst, men strekker seg også til å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av norsk basketball. Engasjert og dedikert til sporten, deltar Magnus i et spennende initiativ innen klubben sin – et nystartet ungdomsråd.

Som en stolt deltaker i dette rådet, ser han på det som en verdifull plattform der han kan samarbeide med likesinnede og være med på å forme fremtiden for ungdomssatsingen i klubben. Magnus' deltakelse i Unge Ledere blir dermed ikke bare en personlig reise, men også en mulighet til å dra nytte av erfaringer og kunnskap som kan gagne både ham selv og det voksende basketmiljøet i Norge.

 

 

Vegard Tøfte, 26 år, Sverresborg Hoops

Vegard har en visjon om at basketball bør være en inkluderende og stabil idrett, tilgjengelig for en mangfoldig gruppe mennesker uavhengig av deres bakgrunn. Han tror på å skape et miljø der alle, uansett hvem de er, kan delta og nyte gleden ved basketball, og der idretten blir et felles bånd som forener mennesker på tvers av ulikheter. Vegard arbeider målrettet for å fremme verdier som likeverd, åpenhet og fellesskap innenfor basketballsamfunnet.

Han drømmer om at basket i Norge og spesielt Trondheim skal ære enda mer tilgjengelig med et godt tilbud for alle.

 

Frida Høgh, 23 år, Midtbyen Basket

 imagei210l.png

Frida ønsker å utvikle seg som leder for å kunne bidra til at basketball vokser som idrett i Norge. Hun vil gjerne ha mer lederkompetanse ved siden av trenerkompetansen hun allerede har, slik at hun kan bidra i større grad med organisering av større arrangementer og rekruttering til idretten.

«Om 10 år håper jeg at aldersbestemte ligaer har større og flere lag enn de har i dag. Jeg håper flere skoler og kroppsøvingslærere får kunnskap om basketball, og at man finner gode basketbaner utendørs rundt om på skolene og ved idrettsanlegg». Hun har et håp om at dette kan bidra til at norsk basket har en stabil BLNO-serie på kvinnesiden med 8+ lag.

 

 

Vinicius Santos Silva, 17 år, Ranheim IL Basket

 image8a1c.png

Vinicius brenner for å gi noe tilbake til idretten, spesielt til klubben sin. Hans engasjement strekker seg langt utover en personlig interesse for basketball – han ønsker å være en drivkraft for utviklingen av basketballmiljøet både lokalt i klubben og i hele regionen.

Med et klart definert mål om å tilrettelegge for at alle, uavhengig av motivasjon, skal få muligheten til å delta i basketball, er Vinicius dedikert til å skape et inkluderende miljø. Han ser verdien av å støtte både de som spiller for glede og de som streber etter å konkurrere på høyt nivå, og hans visjon strekker seg utover individuelle prestasjoner, med fokus på å bygge et solid fundament for basketballsamfunnet i sin helhet.

 

Lea Sommersten Brandstadmoen, 21 år, Tromsø Storm Ungdom

 imagefbjy.png

Lea ønsker å utvikle seg som leder i norsk basket fordi hun syns klubbutvikling er noe av det mest spennende i verden. «Jeg har lyst å lære av og med flinke folk, hvordan prosesser bør foregå, hvordan man får til drift når dugnadskrefter og lønnede krefter blandes, og hvordan man får til samarbeid mellom klubber og Regioner for å få til vekst!»

Leas klare mål for de neste 5-10 årene er at Tromsø skal få til en egen serie med minst 5 lag per aldersklasse, og at jentedeltakelsen skal vokse. Hun har også en drøm at klubber i områder som Svalbard, Hammerfest og Alta deltar i seriespill i regionen, til tross for de store distansene mellom byene.

 

Luna Bustos, 21 år, Kjelsås IL Basketballgruppe

 

Luna ønsker å utvikle meg som leder i norsk basket fordi hun vil være med å bidra til at basketball også i fremtiden skal være verdibasert og en rasismefri sone hvor det er rom for alle og alle kan finne tilhørighet.

«En av tingene jeg brenner for er at basket skal være en rasismefri idrett. Vi ser i fotball at det finnes rasisme både på bredde- og toppidrettsnivå. Og nå som basketball vokser og blir en større idrett i Norge kan vi møte nye problemer som f.eks. rasisme hvis ikke vi er godt forberedt og jobber aktivt med verdier, holdninger og antirasistisk arbeid».

 

Mathias Dørmænen, 24 år, Midtbyen Basketball

Mathias' langvarige engasjement i idretten har ikke bare vært preget av deltakelse, men også av en betydningsfull innsats på ulike styrer og frivillig arbeid med administrative oppgaver. Over flere år har han dedikert sin tid og ekspertise på både klubb- og regionsnivå, og hans bidrag har vært av stor verdi. Mathias har ikke bare vært til stede, men aktivt formet og støttet idrettsmiljøet gjennom sin involvering i beslutningsprosesser og håndtering av administrative utfordringer.

Hans ønske om å fortsette denne innsatsen bærer vitnesbyrd om en dyp forpliktelse til idrettens vekst og trivsel. Mathias ser frem til å fortsette sitt frivillige arbeid, og hans erfaring og lidenskap er et verdifullt bidrag til å forme fremtiden for idrettsmiljøet han har engasjert seg så sterkt i.

 

Vi gleder oss til å fortsette å følge kandidatenes utvikling og spennende prosjekter i tiden som kommer, og ønsker lykke til med reisen de nå har startet.