Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Lisenssjekk høsten 2023
Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Lisenssjekk høsten 2023

Med ny sesong på trappene er det bra å få betalt lisens så man er klar når kamper i regional serie begynner om kun få uker!

Med enda en ny sesong og nye gode opplevelser foran oss er det lurt å ta en sjekk på at man har alt på plass så man er klar til nye utfordringer.

Det viktigste for å kunne delta i konkurranser og øvrige kamper i Norge er å ha lisensen for kommende sesong betalt. Denne sesongen vil NBBF gjennomføre store lisenskontroller for å sikre at alle spillere som er ført opp er lisensierte. Både dommerne og NBBFs regioner vil kontrollere lisenser, så det er viktig å ha det på plass i tide. Lag som spiller med spiller uten betalt lisens vil tape på walkover.

Spillere som skal delta på talentsamlinger, landslagssamlinger eller annen aktivitet i NBBFs regi, må også ha betalt lisens.

Spillerlisensen er svært viktig fordi den både er din forsikring på banen og fordi den er med på å finansiere veldig mye av all den gode aktiviteten i NBBFs regi hver sesong. Uten lisens, ingen aktivitet.

I tillegg til ordinære satser for de ulike nivåene og aldersklassene, finnes det både åpen lisens og utvidet lisens. En åpen lisens tillater et lag å betale en lisens som kan rulleres på opptil 3 spillere i løpet av én sesong (de kan ikke delta i samme kamp). En utvidet lisens gjør at man vil kunne få dekket behandling på privat klinikk. Tilgang til behandling vil skje fortereenn de 60 dager som gjelder i grunnlisensen.

Du finner alt om hvordan du løser din spillerlisens her.