Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Irettesettelse for truende adferd
dom-domstolene.jpg

Irettesettelse for truende adferd

Styreleder i Fyllingen BBK, Stein Håkon Nes, er av forbundsstyret tildelt irettesettelse for truende adferd overfor styreleder og daglig leder i NBBF Region Vest.

Den 28. mars 2023 avslutter styreleder i Fyllingen BBK, Stein Håkon Nes, med følgende ordlyd i en e-post til styreleder og daglig leder i NBBF Region Vest:

«Det blir deres dødsdom som ansatt og tillitsvalgt om dere står på dette.»

Nes truet også med å skape en offentlig debatt i den samme eposten.

 

Stein Håkon Nes er blitt gitt mulighet til å beklage ordlyden til de fornærmede, uten at han har villet gjøre det. Klubben tar også sterk avstand fra Nes’ truende ordlyd i denne eposten, og har videre bedt NBBF håndtere saken før klubben selv følger den videre opp.

Styret i NBBF anerkjenner at man kan ha forskjellige perspektiver og uenigheter i sak, og at slik uenighet også skal kunne fremlegges. Dog anser NBBF det som et uakseptabelt brudd på idrettens verdier, lover og regler at truende eller trakasserende retorikk skal kunne rettes uten at det kan medføre en konsekvens for den eller dem som fremsetter slikt. Alle meningsytringer eller karakteristikker skal skje på en respektfull måte, uansett hvem den rettes mot eller om.

Styret i NBBF finner det skjerpende at Stein Håkon Nes også tidligere har omtalt og/eller tiltalt enkeltpersoner i tilknytning til idretten på måter som kan oppfattes som trakasserende eller respektløse. Styret finner det også skjerpende at han er leder av en klubb i norsk baskets øverste liga, BLNO, noe som setter ekstra strenge krav til å skulle opptre som et forbilde på alle måter. At Nes har valgt å ikke beklage sin adferd i saken, selv etter påtrykk fra så vel egen klubb som NBBF, er også skjerpende.

 

Styret i NBBF vedtok å tildele Stein Håkon Nes en disiplinærforføyning i form av irettesettelse, jfr. NIFs lov §1-1, pkt. a.

 

Styret presiserer at gjentakelse av denne typen adferd vil kunne få strengere konsekvenser.

 

Publisering og identifisering:
Iht. gjeldende policy i NBBF, offentliggjøres alle straffer og disiplinærforføyninger gjennom NBBFs kanaler. For sentrale aktører i de øverste ligaene eller organisasjonen vil også navn kunne være identifiserbare. Dette da denne delen av norsk basket, med dens aktører, anses å ha offentlighetens interesse, samt at det ved en anonymisering i en så avgrenset gruppe, så vil det kunne føre til uheldige spekulasjoner om enkeltpersoner som ikke er innblandet i den aktuelle saken.
At de fornærmede i denne saken kan la seg identifisere ved bruk av deres stillingstitler, er gjort i samråd med dem dette gjelder.