Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Internasjonale overganger for spillere under 18 år
Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Internasjonale overganger for spillere under 18 år

NBBF er underlagt reglene til FIBA i forbindelse med overganger fra et forbund til et annet. Fra og med sesongen 2023/24 skal det søkes om overgang for alle utenlandske spillere under 18 år via overgangsportalen til FIBA, FIBA MAP.

Selve søknadsprosessen gjøres av NBBF, så spiller og ny klubb må ha dialog med NBBF for å få søknaden gjennom.

For for spillere under 18 år er det ulik praksis avhengig av om overgangen skyldes at spilleren primært flytter for seg for å spille basketball, eller om overgangen skyldes flytting til Norge av andre årsaker. Hvis overgangen gjelder spiller som kommer til Norge primært for å spille basketball kan det kreves en overgangsavgift. Dersom de kommer til Norge som følge av familie/skole vil det ikke bli overgangsavgift.

Klubber som har internasjonale spillere under 18 år bes samle inn følgende informasjon og sende til Eivind.jensen@basket.no

- Kopi av pass (Sendes via Digipost til NBBF)

- Navn på tidligere klubb i utlandet

- National Team Declaration

- Parents consent (Kun skriftlig bekreftelse fra foreldrene hvorfor hun er i Norge)

- School enrollment letter (Skriftlig bekreftelse for opptak på skole i Norge)

- New club enrollment letter (skriftlig bekreftelse der spiller er opptatt som medlem av klubb)

Eivind S. Jensen
Eivind S. Jensen
Turneringskoordinator

BLNO drift, sanksjonssaker, Nasjonal 1.divisjon drift, basket.no og IT